Karrierelæring og utdanningsvalg

Videreutdanning

Dette er en videreutdanning for deg som ønsker å styrke din kunnskap om veiledning, karrierelæring, karrierekompetanse og livsmestring i din arbeidshverdag.

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på dette programmet må du ha en av disse:

  • lærerutdanning
  • tre års høyere utdanning innen coaching, helsefag, karriereveiledning, pedagogikk, psykologi, relasjonskompetanse, sosialt arbeid eller veiledning

  Søkere rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden/utdanningen.

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak kom alle kvalifiserte inn.

  Hvordan regnes poengsummen din ut?

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekode 215 5904.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: tidlig opptak

  Mer om å søke på videreutdanninger.

 • Hva lærer du?

  Du får kompetanse i å legge til rette for ungdommers refleksjon omkring utdanning- eller yrkesvalg, identitet og livsmestring. 

  Du utvikler din undervisningskompetanse og veilederkompetanse til å lede arbeid med karrierelæring.

  Med denne kompetansen kan du hjelpe ungdom og voksne med å bli kjent med sine muligheter innenfor utdanning- eller yrkesvalg basert på kunnskap og erfaring og på egne ønsker og forutsetninger. 

  Det legges opp til at du deler dine erfaringer med dine medstudenter og med kolleger, noe som vil bidra til kompetanseutvikling på egen arbeidsplass.

  Studiet består av to emner:

  • UTVA6100: Ungdom og motivasjon, muligheter og mestring, 15 studiepoeng
  • UTVA6200: Karrierelæring og livsmestring, 15 studiepoeng

  Emnene bygger på hverandre og må normalt tas i rekkefølge, slik at gjennomføring av første emne er en forutsetning for å kunne ta det andre emnet.

  Målgruppe

  Studiet retter seg mot lærere som ønsker å undervise i faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet. Det passer også for faglærere, yrkesfaglærere og instruktører i videregående opplæring. Studiet egner seg også for kontaktlærere, rådgivere, karriereveiledere, veiledere i NAV og opplæringsbedrifter og ansatte i vekstbedrifter.

  Studieside for Karrierelæring og utdanningsvalg

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Karrierelæring og utdanningsvalg er et samlingsbasert deltidsstudium som er delt inn i to emner på 15 studiepoeng hver. Det undervises i ett emne per semester.

  Undervisningen er variert og har en praktisk tilnærming. Vi bruker ulike arbeids- og undervisningsformer: 

  • Forelesninger med introduksjon av faglige temaer.
  • Nettforelesning.
  • Dialog.
  • Gruppearbeid.
  • Erfaringsdeling.
  • Litteraturstudier.
  • Praktiske øvelser.

  Studiet krever at du er en aktiv deltaker på samlinger, og at du bidrar med dine refleksjoner og erfaringer i det læringsfellesskapet klassen utgjør.

  Det legges vekt på at innhold og arbeidsformer skal være praksisnære og praksisrelevante. Mellom samlingene skal studentene gjennomføre arbeidskrav knyttet til utprøvinger på egen eller annen egnet arbeidsplass.

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  2. semester
 • Hva koster det?

  Semesteravgift (student.oslomet.no).

  Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden SiO og kopiavgift.

Har du noen spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.  

Du kan også nå oss ved å ringe fakultetets infosenter:
67 23 77 77 (10.00-11.30 og 12.00-14.00).

Studenthistorier

Laia og Maren står utendørs på campus Kjeller og smiler til kameraet.
– Studiet handler om livsvalg og identitet

De har ulike livshistorier og ulik bakgrunn, men Maren og Laila brenner begge for unge mennesker som står midt oppe i viktige valg.