Pedagogisk veiledning for praksislærere og veiledere for nyutdannede i skole, emne 1

Videreutdanning

Studiet er for deg som er utdannet grunnskolelærer og jobber i grunnskolen. Det trengs veiledere for både nyutdannede lærere i skolen og for studenter i praksis. Skolene har behov for medarbeidere og ledere som bidrar til å skape gode betingelser for læring og utvikling. Studiet er på 15 studiepoeng som tas over to semestre.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Opptakskrav er bestått lærerutdanning eller tilsvarende fra universitet eller høgskole. I tillegg kreves minst tre års yrkeserfaring fra skole etter fullført utdanning.

  Søkere som er aktive praksislærere for studenter ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) kan tas opp ved studiet, selv om praksiskravet ikke er oppfylt. 

  Poengberegning og rangering

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her

  Søkere til dette studieprogrammet rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden.

  Lærere ansatt ved skoler som har samarbeidsavtale med LUI og veiledere for nyutdannede oppnevnt av skoleeier, får 5 tilleggspoeng.

  Poenggrense ved siste opptak

  Alle kvalifiserte

 • Slik søker du

  Ved søknad til dette studiet må du velge ett av to fokusområder: 

  • Praksislærer i grunnskolelærerutdanningene
  • Veileder for nyutdannede i skole

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon. 

  Les mer om søknadsprosessen her

  Når er søknadsfristen? 

  •    1. mars: Tidlig opptak  

  •    15. april: Ordinær søknadsfrist     

  Når får du svar på søknaden? 

  •    1. mai: Tidlig opptak 

  •    10. juli: Hovedopptak 

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

  Søk med studiekode

  Praksislærer i grunnskolelærerutdanningene: 215 5359 

  Veileder for nyutdannede i skole: 215 3885 

 • Hva lærer du?

  Studiet tar sikte på å imøtekomme skolens behov for kompetanse innen veiledning av studenter i grunn- og videreutdanning, veiledning av nyutdannede lærere, veiledning av kolleger og andre og veiledning som ledd i organisasjonsutvikling. Felles for all veiledning er at evnen til analyse og utvikling av egen veiledningspraksis står sentralt.

  Studiet gir en innføring i veiledning og kommunikasjon i lærings- og utviklingsprosesser. Det gir også grunnlag for videre studier i pedagogisk veiledning. 

  Studiet består av to deler. Del 1 (10 studiepoeng) gir en generell innføring i veiledning. Del 2 (5 studiepoeng) er rettet mot spesifikke fokusområder for skole. 

  Emnet inneholder følgende to alternative fokusområder: 

  • Praksislærer i grunnskolelærerutdanningene.
  • Veileder for nyutdannede i skole.

  Målgruppe

  Målgruppen for studiet er grunnskolelærere med veiledningsoppgaver i utdanning og yrke.

  Studieside for Pedagogisk veiledning for praksislærere og veiledere for nyutdannede i skole, emne 1

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Studiet går på deltid over to semestre og er samlings- og nettbasert. 

  I periodene mellom samlingene arbeider du individuelt og i grupper med oppgaver.

  For å avlegge eksamen kreves minst 80 prosent deltakelse i undervisningen. Eksamen består av en individuell skriftlig semesteroppgave. 

  Deltakernes egne erfaringer med veiledningssamtaler og refleksjon over veiledning er sentrale i å utvikle veilederkompetanse,  og arbeidet med oppgavene er knyttet til dine egne erfaring som veileder. 

 • Studiets oppbygging

 • Kostnader

  Semesteravgift (student.oslomet.no)

  Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden SiO og kopiavgift.

 • Relatert studium

 • Mer om veiledning av nyutdannede lærere

  • Veiledning av nyutdannede lærere

   Alle nyutdannede lærere i barnehage og skole har rett til veiledning den første tiden i yrket. Skole- og barnehageeiere er ansvarlige for at nyutdannede lærere får den veiledningen og oppfølgingen de trenger.

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema