Pedagogisk veiledning for praksislærere og veiledere for nyutdannede i skole, emne 1

Videreutdanning

Studiet er for deg som er utdannet grunnskolelærer og jobber i grunnskolen. Det trengs veiledere for både nyutdannede lærere i skolen og for studenter i praksis. Skolene har behov for medarbeidere og ledere som bidrar til å skape gode betingelser for læring og utvikling. Studiet er på 15 studiepoeng som tas over to semestre.

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på denne videreutdanningen må du ha

  • bachelorgrad eller tilsvarende i lærerutdanning for grunnskolen
  • minst tre års yrkespraksis fra skole etter fullført utdanning eller være aktiv praksislærer i skolen for studenter ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier  

  Søkere rangeres etter karakterpoeng fra bachelorgraden/utdanningen.

  Du får 5 tilleggspoeng hvis du er ansatt ved en skole som har samarbeidsavtale med Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak kom alle kvalifiserte inn.

  Hvordan regnes poengsummen din ut?

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekoden til din studieretning.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: tidlig opptak

  Mer om å søke på videreutdanninger.

  Studiekoder

  • Praksislærer i grunnskolelærerutdanningene: 215 5359 
  • Veileder for nyutdannede i skole: 215 3885
 • Hva lærer du?

  Studiet tar sikte på å imøtekomme skolens behov for kompetanse innen veiledning av studenter i grunn- og videreutdanning, veiledning av nyutdannede lærere, veiledning av kolleger og andre og veiledning som ledd i organisasjonsutvikling. Felles for all veiledning er at evnen til analyse og utvikling av egen veiledningspraksis står sentralt.

  Studiet gir en innføring i veiledning og kommunikasjon i lærings- og utviklingsprosesser. Det gir også grunnlag for videre studier i pedagogisk veiledning. 

  Studiet består av to deler. Del 1 (10 studiepoeng) gir en generell innføring i veiledning. Del 2 (5 studiepoeng) er rettet mot spesifikke fokusområder for skole. 

  Emnet inneholder følgende to alternative fokusområder: 

  • Praksislærer i grunnskolelærerutdanningene.
  • Veileder for nyutdannede i skole.

  Målgruppe

  Målgruppen for studiet er grunnskolelærere med veiledningsoppgaver i utdanning og yrke.

  Studieside for Pedagogisk veiledning for praksislærere og veiledere for nyutdannede i skole, emne 1

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Studiet går på deltid over to semestre og er samlings- og nettbasert. 

  I periodene mellom samlingene arbeider du individuelt og i grupper med oppgaver.

  For å avlegge eksamen kreves minst 80 prosent deltakelse i undervisningen. Eksamen består av en individuell skriftlig semesteroppgave. 

  Deltakernes egne erfaringer med veiledningssamtaler og refleksjon over veiledning er sentrale i å utvikle veilederkompetanse,  og arbeidet med oppgavene er knyttet til dine egne erfaring som veileder. 

 • Studiets oppbygging

 • Kostnader

  Semesteravgift (student.oslomet.no)

  Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden SiO og kopiavgift.

 • Relatert studium

 • Mer om veiledning av nyutdannede lærere

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema