Pedagogisk veiledning for praksislærere og veiledere for nyutdannede i barnehage og skole, emne 2

Videreutdanning

Studiet er for deg som er utdannet barnehagelærer eller grunnskolelærer, og som jobber i barnehage eller grunnskole. Studiet bygger på Pedagogisk veiledning emne 1. Det er på 15 studiepoeng som tas over to semestre.

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema 

Studenthistorie

Portrett av Ragnhild og Jorge i trappa inne i et bygg i Pilestredet
Ble bedre praksislærere med videreutdanning

Ragnhild og Jorge tok videreutdanning i veiledning. De fikk begge et faglig løft som praksislærere for barnehagelærerstudenter.