Pedagogisk veiledning for praksislærere og veiledere for nyutdannede i barnehage og skole, emne 2

Videreutdanning

Studiet er for deg som er utdannet barnehagelærer eller grunnskolelærer, og som jobber i barnehage eller grunnskole. Studiet bygger på Pedagogisk veiledning emne 1. Det er på 15 studiepoeng som tas over to semestre.

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema