Praktisk pedagogikk for fagskolen 1 – grunnleggende lærerkompetanse

Videreutdanning

Studiet gir deg grunnleggende kompetanse i å planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere undervisnings- og læringsarbeid i fagskoler.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse/realkompetanse og minimum 30 fagskole- eller studiepoeng i relevant fagskoleutdanning eller høyere utdanning/realkompetanse.

  Søker må være tilknyttet høyere faglig utdanning i et ansettelsesforhold og jobbe med pedagogisk utvikling, læringsarbeid eller veiledning for voksne.

  Poengberegning og rangering

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her

  Poenggrense ved siste opptak

  Alle kvalifiserte

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekode 215 3389.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: tidlig opptak

  Mer om å søke på videreutdanninger.

 • Hva lærer du?

  Studiet gir grunnleggende lærerkompetanse for arbeid i fagskolen. Gjennom studiet vil du lære å planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere undervisnings- og læringsarbeid. Du skal kunne ta i bruk forskningsbasert kunnskap og prøve ut varierte læreraktiviteter på egen arbeidsplass. Du skal også oppøve en kritisk og reflektert holdning til egen praksis og fagskolens virksomhet.

  Du kan bygge på studiet med Praktisk pedagogikk for fagskolen 2.

  Målgruppe

  Studiet retter seg mot alle som er knyttet til undervisning eller veiledning i fagskolen. Du må være tilknyttet en fagskole og jobbe med eller inn mot undervisning eller veiledning for voksne.

  Skal øke den pedagogiske kompetansen ved fagskolene

  Regjeringens strategi for høyere yrkesfaglig utdanning fagskolene – Videre vekst og kvalitet (regjeringen.no) slår fast at fagmiljøene ved norske fagskoler skal ha oppdatert og praksisnær fag- og yrkeskompetanse. OsloMets studier innen praktisk pedagogikk for fagskolen er de eneste yrkespedagogiske studietilbudene rettet mot fagskoler i Norge. Studiene er utviklet for å bidra til å øke den pedagogiske kompetansen ved fagskolene.

  Studieside for Praktisk pedagogikk for fagskolen 1

  Besøk studentportalen for timeplan og mer informasjon om studiet (student.oslomet.no).

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Studiet er organisert som et deltidsstudium over ett studieår, med fysiske og nettbaserte samlinger. 

  Vi bruker varierte undervisnings- og læringsformer basert på de yrkesdidaktiske prinsippene. Dette inkluderer praksisorientering, opplevelsesorientering og problemorientert læring. Erfaringsdeling er en viktig del av studiet, og din egen arbeidsplass vil være sentral i ditt utviklings- og læringsarbeid.

  Arbeidskrav

  I løpet av studiet skal du dokumentere ulike arbeidskrav som knyttes til læringsfellesskapet på samlinger, arbeid mellom samlingene og egen undervisning. Arbeidskravene skal utvikle din evne til å reflektere over egen undervisning og sentrale problemstillinger som er relevante for lærerrollen. Studiet legger stor vekt på at du utvikler evnen til å være aktiv deltaker i utviklingsarbeid i fellesskap med andre.

  Alle arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan gjennomføres.

 • Praksis

  Studentene skal gjennomføre variert, veiledet og vurdert pedagogisk praksis, totalt 20 dager for hele studiet. Praksisen skal gjennomføres i henhold til utarbeidede retningslinjer, praksisguide og vurderingsskjema for studiet.

  Egen eller annen egnet arbeidsplass brukes som arena for læring og pedagogisk praksis. Hvilken rolle fagskolen skal ha i disse læringsaktivitetene, avtales mellom student og fagskolen. Fagskolen skal legge til rette for at en av deres ansatte med pedagogisk utdanning er praksisveileder for studenten.

  Student og veileder skal dokumentere de læringsaktiviteter som gjennomføres i praksisperiodene. Praksisveileder vurderer hver praksisperiode til bestått/ikke bestått i samarbeid med universitetet.

  Pedagogisk praksis må være gjennomført og vurdert til bestått for å kunne avlegge eksamen i studiet.

  Les mer om dette på studiets nettside for praksis (student.oslomet.no).

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester
 • Kostnader

Har du noen spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.  

Du kan også nå oss ved å ringe fakultetets infosenter:
67 23 77 77 (10.00-11.30 og 12.00-14.00).