Praktisk pedagogikk for fagskolen 2 – utviklingsarbeid og nettpedagogikk

Videreutdanning

Vil du videreutvikle din kompetanse og læreridentitet i fagskolen? Dette studiet bygger på gjennomført og bestått PPF6000, Praktisk pedagogikk for fagskolen 1 eller tilsvarende.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse/realkompetanse og minimum 30 fagskole- eller studiepoeng i relevant fagskoleutdanning eller høyere utdanning/realkompetanse, samt bestått Praktisk pedagogikk for fagskolen 1 eller tilsvarende.

  Søker må i tillegg være tilknyttet en fagskole og jobbe med eller inn mot undervisning eller veiledning for voksne.

  Poengberegning og rangering

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her

  Poenggrense ved siste opptak

  Alle kvalifiserte

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Les mer om søknadsprosessen her

  Når er søknadsfristen?

  Når får du svar på søknaden?

  • 1. mai: Tidlig opptak
  • 10. juli: Hovedopptak

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

  Søk med studiekode

  215 3449 

 • Hva lærer du?

  Du lærer å anvende pedagogisk og yrkesdidaktisk kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger.

  I tillegg vil du få muligheten til å videreutvikle din evne til kritisk tenkning og refleksjon, slik at du fremstår som trygg og tydelig i lærerrollen. Studiet legger også vekt på fagskolens rolle som utdanningsorganisasjon for livslang læring i samfunnet.

  Skal øke den pedagogiske kompetansen ved fagskolene

  Regjeringens strategi for høyere yrkesfaglig utdanning fagskolene – Videre vekst og kvalitet (regjeringen.no) slår fast at fagmiljøene ved norske fagskoler skal ha oppdatert og praksisnær fag- og yrkeskompetanse. OsloMets studier innen praktisk pedagogikk for fagskolen er de eneste yrkespedagogiske studietilbudene rettet mot fagskoler i Norge. Studiene er utviklet for å bidra til å øke den pedagogiske kompetansen ved fagskolene.

  Studieside for Praktisk pedagogikk for fagskolen 2 (student.oslomet.no).

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Vi bruker varierte undervisningsformer. Blant annet bruker vi dialogbaserte forelesninger, erfaringsdeling i plenum og i grupper, prosessuell undervisning, rollespill, individuelt arbeid, gruppe- og prosjektarbeid med tilhørende presentasjoner.

  Det legges opp til en kombinasjon av samlinger og nettbasert undervisning. Nettsamlingene vil være både synkrone og asynkrone.

 • Praksis

  Praktisk pedagogikk for fagskolen del 2 inneholder totalt 20 dager veiledet og vurdert yrkespedagogisk praksisopplæring (10 dager per emne). Les mer om dette på studiets nettside for praksis (student.oslomet.no).

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester
 • Kostnader

  Semesteravgift (student.oslomet.no).

  Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden SiO og kopiavgift.

Har du noen spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.  

Du kan også nå oss ved å ringe fakultetets infosenter:
67 23 77 77 (10.00-11.30 og 12.00-14.00).