Helserelatert sosialt arbeid

Videreutdanning

Dette studiet er for sosionomer som jobber i primær- eller spesialisthelsetjenester, eller ønsker å jobbe innen tjenester med fokus på helserelaterte utfordringer i menneskers hverdagsliv.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Opptakskravet er fullført bachelorgrad i sosialt arbeid eller treårig sosionomutdanning.

  Tilleggspoeng

  Søkere som på søketidspunktet er ansatt i sosialfaglig stilling i helsesektoren får ett tilleggspoeng i opptaket.

 • Slik søker du

  Mer informasjon kommer i løpet av høsten 2024. 

 • Hva lærer du?

  Gjennom denne videreutdanningen vil du blant annet få kunnskap om sosialfaglig teori og kunnskapsbaserte tilnærminger til psykososiale og helserelaterte utfordringer. Du vil få kunnskap om relevant lovverk, politiske føringer og nasjonale faglige retningslinjer.

  Du vil bli i bedre stand til å identifisere og analysere sosialfaglige problemstillinger, og anvende relevant kunnskap i ditt arbeid med helserelaterte utfordringer i menneskers hverdagsliv.

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  2. semester
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Utdanningen er samlingsbasert ved Pilestredet campus i Oslo sentrum. Undervisningen omfatter en kombinasjon av forelesninger, seminarundervisning og ulike studentaktive læringsformer med både individuelt arbeid, gruppearbeid og fremlegg/presentasjoner. I tillegg kreves det noe selvstudium og aktivitet i den digitale læringsplattformen.

 • Hva koster det?

Har du noen spørsmål?

Kontakt Team for etterutdanning, videreutdanning og oppdragsundervisning ved Fakultet for samfunnsvitenskap: Send oss e-post.