– Bedre rustet til å takle utfordringene

Portrett av masterstudent Mari Sorteberg på en café.

– For meg er det aller viktigste at mastergraden gjør meg til en bedre sosialarbeider, sier Mari Sorteberg.

– Jeg har alltid tenkt at jeg ville ta en master. Jeg trives med å lære nye ting, liker akademisk tenkning og refleksjoner. I tillegg tror jeg det er lurt å ha en master for å møte det høye kompetansekravet i arbeidslivet. 

For å komme inn på master i sosialt arbeid må man ha bachelorgrad i sosialt arbeid, barnevern eller vernepleie.

Mari hadde både en bachelor i sosialt arbeid og psykologi fra NTNU i Trondheim og hadde jobbet to år i en barneverninstitusjon før hun startet på master i sosialt arbeid på OsloMet.

Nå går hun siste semester, og skal levere masteroppgaven i mai.

– Master er mer teoretisk enn bachelor. Jeg opplevde at bachelor inneholdt mer ferdighetstrening og praksis, mens på masteren lærer vi mer om teorier, forskning og hvordan vi kan utøve forskning.

portrett av Mari utendørs.

Studiehverdagen

I en typisk uke har studentene en til to forelesninger, mens resten av tiden er satt av til egenarbeid og jobbing i kollokviegruppe.

Semestrene er delt opp i emnebolker. Et emne varer i cirka to måneder og avsluttes med eksamen.

 – Det betyr at vi har eksamener spredd over hele semesteret. Fordelen er at du kan konsentrere deg om ett emne av gangen, men det krever mye egenarbeid, forteller Mari.

Favorittfag på masteren

Blant emnene på masteren finner du sosialfaglige teorier, sosialfaglige perspektiver, sosialpolitikk, kvantitativ og kvalitativ metode og vitenskapsteorier.  På tredjesemester er det et stort spenn av emner å velge mellom.

– Mitt favorittfag er nok sosialfaglige teorier. Det er et ganske tungt fag å komme inn i, men veldig morsomt når du kan trekke linjer mellom fagene og ser hvordan ting henger sammen. Det gikk opp et par lys for meg underveis, forteller Mari.

Nå er hun i gang med å skrive masteroppgave om hvordan ungdom på barnevernsinstitusjon ser på fremtiden.

Mari i en trapp under et glasstak.

Mari sier hun er glad i å studere. Hun har kanskje lyst til å ta en videreutdanning senere.

Drømmejobben

Det finnes mange gode jobbmuligheter når man er ferdig utdannet. Akkurat nå er en jobb innen forskning drømmen for Mari.

– Jeg har også lyst til å jobbe med barn og unge, som miljøarbeider ved en barne- eller ungdomsskole, drive rådgivning på et lavterskeltilbud innen psykisk helse, ungdomsoppfølging på Nav eller BUP, eller noe annet i skoleverket.

– Fordelen med dette studiet er at du kan gjøre så mye forskjellig.

Maris fire tips til nye masterstudenter

Bli med i en kollokviegruppe. Det er både sosialt og en fin måte å få andre perspektiver inn. Det er lurt å finne noen som har det samme målet som deg, og som har lyst til å jobbe like mye.

I min kollokviegruppe har vi en Facebook-gruppe hvor det er svært lav terskel for å spørre, og innimellom går den varm.

Delta på forelesninger. Jeg synes det er veldig nyttig å kunne stille spørsmål til foreleseren når man lurer på noe.

Få deg et nettverk og delta på fadderuka. Det er veldig bra for å få nye venner, særlig for de som er nye på OsloMet.

Det er lurt å ha en relevant jobb ved siden av. Mange arbeidsgivere er på jakt etter folk med erfaring, og som nyutdannet kan det ta litt tid å få en fast jobb. Da hjelper det å ha noe erfaring fra før.

Studenthistorier

Tre studenter sitter rundt en PC. Gutten i midten peker på skjermen mens hans snakker.
Ti tips til deg som er usikker på hvilken utdanning du skal ta

Lurer du på hvilket fag du skal velge? Da bør du gjøre som en student, finne frem penn og papir og gå systematisk til verks.

Pierre står på Campus Pilestredet. Han smiler og har hendene i siden.
Bør jeg ta en master?

Møt fem av våre studenter som deler sine tanker rundt det å ta en master.