Nå kan du bli fagforfatter på masternivå ved OsloMet

Lars Sandved Dalen

- Alle som jobber med å skrive bør vurdere fagforfatterstudiet, sier tidligere student Lars Sandved Dalen. Han er PhD i biologi, forskningsformidler og fagbokforfatter ved Norsk institutt for bioøkonomi. 

Da Lars fullførte fagforfatterstudiet i 2012 var det et årsstudium. Men OsloMet ønsket å utvide tilbudet, og nå kan du fordype deg i sakprosa på masterstudiet i journalistikk. I tillegg til å skrive kan du også forske på sakprosa.

Fagforfatterstudiet ga resultater for Lars, som i fjor kom ut med boka Den fantastiske skogen, skrevet sammen med John Yngvar Larsson. 

Skrive bok eller forske

Birgitte Kjos Fonn har vært ansvarlig for fagforfatterstudiet i flere år. Nå gleder hun seg til å ta fatt på en egen masterlinje.

- Med en masterutdanning har studentene anledning til å arbeide med lengre tekster og vi får større plass til den teoriutviklingen vi ønsker oss. Derfor er vi stolte av at vi kan tilby studieretning fagforfatter som en linje innenfor mastergraden i journalistikk, forteller Birgitte.

Du kan velge å fordype deg i sakprosa, litterær journalistikk og forskningskommunikasjon. Disse emnene viser hvor nær forbindelsen er mellom journalistikk og annen sakprosa. I tillegg er det et fellesemne i teori og metode.

Når det gjelder masteroppgaven på fagforfatterlinjen, så skal den handle om sakprosa, enten målet er en bokproduksjon eller en forskningsoppgave.

Studenter med ulik bakgrunn

- På fagforfatterstudiet møter du skriveglade studenter med ulik bakgrunn. Dette gjør studiet veldig motiverende, forteller Lars.

Han møtte alt fra naturvitere til statsvitere og filmskapere under utdanningen, og de fikk testet ut tekstene på hverandre under såkalt veiledet prosessorientert skriving.

– Den fine sammensetningen av studenter fra årsstudiet har vi ønsket å beholde, og vi har derfor valgt å åpne opp masterlinjen for søkere med forskjellig bakgrunn, sier Birgitte.

Erfaringsmessig er mange av dem som er interessert i fagforfatterutdanning i jobb, så studiet kan tas både på heltid og deltid.

Opptakskrav

Du trenger en bachelorgrad, og alle fag er aktuelle. I tillegg trenger du to års relevant yrkespraksis, f. eks informasjons- og kommunikasjonsarbeid, formidling, journalistikk, forlagsarbeid, forskning, utredningsarbeid og erfaring som sakprosaforfatter.