– Jeg har lært å bruke uenighet som en konstruktiv kraft

Portrett av Anita Berge innendørs på studiested Pilestredet

– Studiet gjorde at jeg ble mer bevisst min egen lederrolle og hvor viktig det er at ledere har et reflektert forhold til makt, mangfold og interseksjonalitet, altså samspillet mellom ulike sosiale kategorier, sier Anita Berge (54).

Hun tok videreutdanningen Mangfoldsledelse i barnehage i 2022 og 2023, mens hun jobbet som styrer i Jettegryta barnehage. Alle barnehagestyrere i bydel Søndre Nordstrand tok da utdanningen som del av et samarbeidsprosjekt mellom OsloMet og bydelen.  

Siden 2023 har videreutdanningen vært åpen for søking for alle barnehageledere i landet.  

Mangfoldsarbeid handler om å utfordre det vi tar for gitt

Anita anbefaler videreutdanningen til alle som jobber som styrer i barnehage.  

– Den store variasjonen av livserfaringer, kulturelle bakgrunner, religioner og språk vi har i dagens hypermangfoldige barnehager gjør at vi aldri vil finne frem til konsensus. I stedet må vi lære oss å leve med uenigheter, sier hun.

Hun forteller at studiet gir viktige kritiske perspektiver og gode verktøy i hverdagen.

– Jeg har lært å bruke uenighet som en konstruktiv og kreativ kraft i samarbeid med kolleger og foreldre. Det er jo dette mangfoldsarbeid faktisk handler om: Vi trenger uenighet for å kunne utfordre det vi tar for gitt, og for å kunne se at våre egne praksiser aldri er universelle og evigvarende. 

Jeg har lært å bruke uenighet som en konstruktiv og kreativ kraft i samarbeid med kolleger og foreldre. – Anita Berge

Brukte bøker uten ord for å inkludere alle barn  

En sentral del av videreutdanningen er at studentene skal lede et aksjonsforskningsprosjekt i egen barnehage. Det innebærer at man prøver ut tiltak i egen barnehage og undersøker hvilken effekt disse har.  

Anitas prosjekt i Jettegryta barnehage het “Stille!”, og handlet om stillebøker som estetisk inngang til inkluderende flerspråklige fellesskap.  

– En stillebok er, enkelt forklart, en bildebok med få eller ingen ord, der det ikke er teksten som er meningsbærende. Fordi fortellingen i disse bøkene skjer via bilder, er mange av dem små kunstverk som strekker både form og innhold til bristepunktet, forklarer Anita. 

Bøker er stilt opp på et teppe på gulvet, omkranset av lyslenke og små lamper.

Fra stillebokprosjektet i Jettegryta barnehage. Foto: Jettegryta barnehage

Da hun ledet stillebokprosjektet i Jettegryta barnehage, hadde de 26 ulike språk i barnehagen, fordelt på 70 barn.  

– En så språkrik barnehage gir mange muligheter, men også noen utfordringer, forteller hun. For hvordan leser man egentlig bok for en gruppe barn som snakker så mange ulike språk? 

Barna kommuniserte gjennom dansing, tegning, lek og stillhet

Stillebøkene barnehagen kjøpte inn, var et forsøk på å løse denne praktiske utfordringen. Men gjennom aksjonsforskningsprosjektet, viste det seg at bøkene også åpnet for mange flere muligheter.  

– Barna viste oss kommunikative ressurser vi ikke visste de hadde. Bruken av eget morsmål skjøt i været. Noen barn danset bøkene, andre tegnet, spilte eller lekte ut handlingen.

Hun forteller også at stillheten gjorde at de ansatte ble mer oppmerksomme på barnas signaler.  

– Vi fikk små, ordløse lommer der vi kommuniserte med kroppsspråk og gester, og ble flinkere til å lese hele barnet i stedet for bare å lytte til ordene det sa.  

Alle ansatte, barn og foreldre i Jettegryta barnehage var involvert, og de jobbet med prosjektet i åtte måneder. Prosjektet vant Nasjonal barnehagepris for kunst og kultur i 2023. 

Les mer om prosjektet Stille! på barnehage.no.

Har bygget opp Norges eneste stillebokbibliotek

I dag jobber Anita som flerspråklig rådgiver i bydel Søndre Norstrand. Samtidig er hun godt i gang med en masterutdanning i barnehagekunnskap, studieretning “Den mangfoldige barnehagen”, ved OsloMet. Videreutdanningen i mangfoldsledelse fikk hun godkjent som en del av masterutdanningen.  

Et rom med grønt teppe på gulvet, et tre laget av stoff, et telt, puter, og forskjellige bøker

Anita har nå bygget opp Norges eneste stillebokbibliotek på Holmlia. Foto: Turid Edvardsen, Oslo kommune

Anita har tatt med seg erfaringene fra aksjonsforskningsprosjektet hun gjennomførte under videreutdanningen inn i sin nye jobb. Nå har hun bygget opp og driver Norges eneste stillebokbibliotek på FABEL kreativt språksenter på Holmlia. Biblioteket har over 150 titler.  

Mangfoldsledelse i barnehage

  • Videreutdanningen er på 15 studiepoeng og foregår på deltid over ett år. Studiet er samlingsbasert med tre fysiske samlinger à to dager og to digitale undervisningsdager i løpet av studieåret. Samlingene foregår på OsloMet, studiested Pilestredet.  
  • Studiet tar utgangspunkt i økt kulturell kompleksitet i det norske samfunnet. Det er rettet mot pedagogiske ledere og styrere i barnehage som vil styrke sin mangfoldskompetanse.
  • Gjennom studiet får du styrket din kompetanse i ledelse av samarbeid, utviklingsprosesser og demokrati gjennom aksjonsforskning. 

Studenthistorier

Elin Marie Bergendahl smilende ved et bord med en bok.
– Styrerutdanningen er rettet mot virkeligheten min

Da Elin Marie Bergendahl bestemte seg for å ta lederutdanning for barnehagestyrere, var det for å forsikre seg om at hun var på rett spor. Hun koser seg på samlingene, og har allerede tatt ny lærdom med seg hjem.

Usma Ahmed ser i kameraet og smiler
En brobygger i barnehagen

Barnehagelærer Usma Ahmed (27) brenner for å hjelpe barn med særlige behov. Hun gikk derfor rett fra bachelor til master i barnehagekunnskap.

Bilde av Hedda Næss
Utveksling i Danmark - større kulturelle forskjellar enn ein trur

Mari og Hedda fekk oppleve barnehagen på ein ny måte då dei var på praksis- og studieopphald i Viborg i Danmark.

Barnehagelærerstudentene Mary og Snorre i en park.
– Du må være empatisk for å bli barnehagelærer

Du må være glad i mennesker og ta barns utvikling, lek og læring på alvor for å bli en god barnehagelærer.