Valgte master som gir faglig påfyll og inspirasjon til ledere i offentlig sektor

Portrett av Jan Erik Østvik, som har tatt master ved OsloMet.

Jan Erik Østvik (48) jobber som teamleder ved Akershus universitetssykehus og har nylig fullført master i styring og ledelse ved OsloMet.

Men hvorfor ta fatt på et masterstudium, hvis du allerede har en lederjobb?

– Jeg har deltatt i sykehusets program for opplæring av førstelinjeledere, som introduserte meg for mange sentrale temaer innenfor ledelse. Dette motiverte meg til å lære mer om ledelse og styring, forteller Østvik, som fullførte masteren i 2021.

Det erfaringsbaserte masterprogrammet i styring og ledelse (MSL) ved OsloMet utgjør 90 studiepoeng. Det kan tas på deltid over tre år – og undervisningen er lagt opp med tanke på at studentene jobber 100 % ved siden av.

Jan Erik Østvik er utdannet spesialpedagog, og jobber som teamleder for psykologer innenfor habilitering i spesialisthelsetjenesten ved Akershus universitetssykehus (Ahus).

– Denne stillingen innebærer hovedsakelig ledelse, men også styring, og dette masterprogrammet er veldig relevant for begge deler, sier han.

Portrett av Liv.

For Liv Hukset Wang har masteren i styring og ledelse vist seg nyttig i jobben i Norske Kvinners Sanitetsforening. Hun setter blant annet pris på kompetansen om endringsprosesser.

Passer også for frivillig sektor

Liv Hukset Wang jobber i den frivillige organisasjonen Norske Kvinners Sanitetsforening der hun har ansvar for presse og næringsliv.

Hun har lyst til å videreutvikle seg gjennom å ta en master – 25 år etter sitt forrige «studentliv».

– Jeg fikk anbefalt master i styring og ledelse ved OsloMet av en venn som mente det ville passe for meg. Det at det er et offentlig studium som er gratis, var også ganske viktig for meg, sier Wang, som fullførte masteren i 2021.

Selv om studiet i utgangspunktet er rettet mot ledere i offentlig sektor, synes hun at det passer godt også for de som jobber i frivillige organisasjoner.

–  Jeg synes at jeg lærte veldig mye relevant. Styring av prosesser er like viktig for frivillige organisasjoner som i det offentlige, og det er mange likhetstrekk. For eksempel hvordan man kan få til viktige endringsprosesser, noe jeg skrev om i min masteroppgave. Jeg tror det er bra for studiet at det er studenter med ulik bakgrunn, sier hun.

Masteren krever at du planlegger hverdagen godt

Jan Erik Østvik påpeker at det å ta fatt på et masterstudium ved siden av full jobb som leder, krever at du er god til å planlegge og organisere hverdagen.

– Jeg opplevde at studiene var godt organisert, med gode planer og at vi i stor grad fikk det vi trengte av informasjon underveis. Det at studiet er samlingsbasert gjør at det var mulig å kombinere med jobb. Men det krever god planlegging og høy toleransegrense for at man ikke får gjort alt man til enhver tid har ønsker om å gjøre, sier han.

Liv Hukset Wang legger ikke skjul på at det var tøffere enn hun hadde trodd å ta fatt på en master ved siden av full jobb.

– Det tar mye tid, det er mye pensum som skal leses og du må regne med å velge vekk en del ting på fritiden. Jeg begynte i ny jobb samtidig som jeg begynte på studiet. Det var ikke helt ideelt, men det var verdt det. Studiet har gitt meg ny kompetanse og ikke minst et nytt tankesett.

Portrett av Liv.

Liv Hukset Wang råder andre som vil ta master i styring og ledelse ved siden av jobb å alliere seg både med familien og medstudenter.

– Lag en avtale med familien

Hun anbefaler at du gjør en avtale med familien din om at du skal studere.

De vil nemlig kunne bli lei av å se ryggen din, og det er viktig at du har støtte på hjemmebane for at du skal klare å gjennomføre.

– Jeg laget meg en ordning med at jeg sto ekstra tidlig opp i helgene og jobbet to timer med studiene. Ved å lage meg noen tidsbolker som gikk til studiene, ble det mer håndterbart.

Wang syns hun hadde god nytte av seminarer og organisert undervisning.

– Allier deg med medstudentene slik at dere løser oppgaver sammen. Folk har ulik bakgrunn, og det vil være vinn-vinn for alle å jobbe sammen.

Portrett av Jan Erik.

Jan Erik Østvik kombinerte masterprogrammet i styring og ledelse (MSL) med full jobb ved Ahus.

Studiet gir mulighet for nettverksbygging

En annen positiv effekt av å studere sammen med andre i lederstillinger, er muligheter til nettverksbygging.

Østvik trekker frem studiemiljøet som veldig godt. De hadde for eksempel kollokviegrupper som fortsatte å møtes gjennom store deler av studietiden.

– Gjennom samtaler med medstudenter ble jeg kjent med mennesker som har helt andre jobber og erfaringer enn meg selv. Dette var berikende og lærerikt, sier Østvik.

Han synes han lærte mye av å ta studiet, både om ledelse og styring.

– Jeg har fått bedre forståelse av hvordan offentlig virksomhet i Norge er utformet og virker, og hva som taler for og imot ulike styringsmodeller i offentlig virksomhet.

– Jeg har også blitt mer bevisst, og fått mer kunnskaper og ferdigheter knyttet til kommunikasjon og samhandling i det daglige, og hvordan mellommenneskelig kommunikasjon former og påvirker oss, også når det gjelder vår arbeidsinnsats og utvikling generelt, sier han.

Les flere studenthistorier

Tre studenter sitter rundt en PC. Gutten i midten peker på skjermen mens hans snakker.
Ti tips til deg som er usikker på hvilken utdanning du skal ta

Lurer du på hvilket fag du skal velge? Da bør du gjøre som en student, finne frem penn og papir og gå systematisk til verks.

Pierre står på Campus Pilestredet. Han smiler og har hendene i siden.
Bør jeg ta en master?

Møt fem av våre studenter som deler sine tanker rundt det å ta en master.