– Medisinsk nødmeldetjeneste er blitt enda viktigere

Mann med grønn genser og blå caps som står ved et rødt rekkverk. Havet er i bakgrunnen.

Ved akutt ulykke eller sykdom er nødmeldetjenestenes oppgave å iverksette riktig hjelp til riktig tid.

– Da er det essensielt at operatørene har god kompetanse, og vi er glade for at vi kan tilby en videreutdanning som er tilpasset samfunnets behov, sier førsteamanuensis Magnus Hjortdahl ved OsloMet.

For ansatte på Legevaktsentralen og AMK

Videreutdanningen i medisinsk nødmeldetjeneste skal heve kompetansen hos helsepersonell som arbeider ved den medisinske nødmeldetjenesten.

– Studiet er spesielt relevant for ansatte ved Legevaktsentralen og Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral, som jobber med veiledning, fagutvikling eller ledelse, og som ønsker å bidra til å utvikle fagfeltet og teknologiske hjelpemidler i medisinsk nødmeldetjeneste, forteller Hjortdahl.

Stort behov i samfunnet

– Endret demografi, begrensede ressurser og flere spesialiserte helsetjenester kombinert med at flere og sykere pasienter følges opp utenfor sykehus, fører til at nødmeldetjenestens rolle er blitt enda viktigere, påpeker Hjortdahl. 

Medisinsk nødmeldetjeneste består av instansene Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral 113 (AMK) og Legevaktsentralen 116 117 (LVS).

Operatørene mottar og prioriterer henvendelser, gir råd og veiledning til innringere og koordinerer øyeblikkelig hjelp.

Hjelpen spenner fra rådgivning, til oppmøte på legevakt, sykebesøk, ambulanse eller luftambulanse.

– Vi ser at samfunnets behov for medisinske nødmeldetjenester øker, sier Hjortdahl.

Kvinne med headset som skriver på tastatur foran PC-skjerm.

Hva lærer man?

– På studiet vil studentene lære om nødmeldetjenestens rolle i den akuttmedisinske kjeden og samhandling mellom de ulike akuttmedisinske aktørene. De vil også fordype seg innen kommunikasjon og beslutning.

– Videre vil de få inngående kunnskap om den medisinske nødmeldetjenestens bidrag til prehospital håndtering av tidskritiske tilstander og sårbare pasientgrupper.

– Studentene vil lære å gjennomføre strukturert mottak av nødsamtaler ved bruk av beslutningsstøtteverktøy og vurdere hva som er rett respons, utdyper Hjortdahl.

Kan man ta studiet ved siden av jobben?

– Videreutdanningen går på deltid over et år, og omfanget er på 20 studiepoeng. Studiet er samlingsbasert og delvis nettbasert, slik at det skal være gjennomførbart mens man er i jobb.

– Det består av forelesningsdager, selvstudium, gruppeoppgaver, webinarer, og simuleringsøving, fordelt på to obligatoriske spesialiseringsemner. I tillegg er det fire dager observasjonspraksis.

Studenthistorier

Fire studentar sit og jobbar saman ved eit bord.
Ønskjer du å komma vidare i karrieren?

Vurderer du å ta etter- og vidareutdanning? Karriererettleiarane ved OsloMet har gode råd.