Kvinne med headset som ser på en dataskjerm

Medisinsk nødmeldetjeneste

Videreutdanning

Studiet er for helsepersonell som vil heve kompetansen til å jobbe i medisinsk nødmeldetjeneste, som legevaktsentraler og akuttmedisinske kommunikasjonssentraler.

 • Studiestart

  Informasjon om studiestart, samt programplan, timeplan, pensum og mye mer finner du på studentsidene våre.

  Studentside for videreutdanning i Medisinsk nødmeldetjeneste (student.oslomet.no).

  Generell informasjon om studiestart ved OsloMet (student.oslomet.no).

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Bachelorgrad i sykepleie, bachelorgrad i paramedisin eller profesjonsstudiet i medisin, og minst to års yrkespraksis etter autorisasjon.

  Poengberegning og rangering

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger

  Det kan gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis utover opptaksgrunnlaget.

  Relevant yrkespraksis er arbeid ved legevakt, akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK), Akuttmottak, responssenter (trygghetsalarm) og i ambulansetjenesten.

  Poenggrense ved siste opptak

  5,5

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Les mer om søknadsprosessen her

  Søknadsfrist

  Når får du svar på søknaden?

  • 1. mai: Tidlig opptak
  • 10. juli: Hovedopptak

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

  Søk med studiekode

  215 3573

 • Målgruppe

  Målgruppen for studiet er autorisert helsepersonell med behov for økt kompetanse innen medisinsk nødmeldetjeneste.

  Utdanningen er spesielt relevant for ansatte som jobber med veiledning, fagutvikling eller ledelse.

 • Hva lærer du?

  Du får inngående kunnskap om den akuttmedisinske kjeden, og hvordan medisinske nødmeldetjeneste bidrar til prehospital håndtering av tidskritiske tilstander og sårbare pasientgrupper.

  Du vil lære om lover, forskrifter og rundskriv som regulerer den medisinske nødmeldetjenesten. Du får også inngående kunnskap om relevante kommunikasjonsteorier og kommunikasjonsstrategier, om beslutningsteori og ulike beslutningsstøtteverktøy som blir brukt i medisinsk nødmeldetjeneste.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Videreutdanningen består av to obligatoriske emner og gjennomføres på deltid over to semestre. Utdanningen er nettbasert, men med to samlinger på campus av to dagers varighet hvert semester (oppstartseminar i første semester og simuleringsøvelsen i andre semester). Det forventes en arbeidsinnsats på ca. 12 timer pr. uke.

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  2. semester
 • Kostnader

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema

Nyheter

Mann med grønn genser og blå caps som står ved et rødt rekkverk. Havet er i bakgrunnen.
– Medisinsk nødmeldetjeneste er blitt enda viktigere

De medisinske nødmeldetjenestene spiller en nøkkelrolle for å sikre livreddende behandling og gode pasientforløp utenfor sykehus i Norge. Fra høsten 2022 tilbyr OsloMet videreutdanning i medisinsk nødmeldetjeneste.