Kvinne med headset som ser på en dataskjerm

Medisinsk nødmeldetjeneste

Videreutdanning

Studiet er for helsepersonell som vil heve kompetansen til å jobbe i medisinsk nødmeldetjeneste, som legevaktsentraler og akuttmedisinske kommunikasjonssentraler.

 • Studiestart

  Informasjon om studiestart, samt programplan, timeplan, pensum og mye mer finner du på studentsidene våre.

  Studentside for videreutdanning i Medisinsk nødmeldetjeneste (student.oslomet.no).

  Generell informasjon om studiestart ved OsloMet (student.oslomet.no).

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på denne videreutdanningen må du ha

  • bachelorgrad i sykepleie eller paramedisin, eller profesjonsstudiet i medisin
  • minst to års yrkespraksis etter autorisasjon

  Du kan få tilleggspoeng for relevant yrkespraksis utover opptaksgrunnlaget. Relevant yrkespraksis er arbeid ved legevakt, akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK), Akuttmottak, responssenter (trygghetsalarm) og i ambulansetjenesten.

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak var poenggrensen 5,5.

  Hvordan regnes poengsummen din ut?

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekode 215 3573.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: tidlig opptak

  Mer om å søke på videreutdanninger.

 • Målgruppe

  Målgruppen for studiet er autorisert helsepersonell med behov for økt kompetanse innen medisinsk nødmeldetjeneste.

  Utdanningen er spesielt relevant for ansatte som jobber med veiledning, fagutvikling eller ledelse.

 • Hva lærer du?

  Du får inngående kunnskap om den akuttmedisinske kjeden, og hvordan medisinske nødmeldetjeneste bidrar til prehospital håndtering av tidskritiske tilstander og sårbare pasientgrupper.

  Du vil lære om lover, forskrifter og rundskriv som regulerer den medisinske nødmeldetjenesten. Du får også inngående kunnskap om relevante kommunikasjonsteorier og kommunikasjonsstrategier, om beslutningsteori og ulike beslutningsstøtteverktøy som blir brukt i medisinsk nødmeldetjeneste.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Videreutdanningen består av to obligatoriske emner og gjennomføres på deltid over to semestre. Utdanningen er nettbasert, men med to samlinger på campus av to dagers varighet hvert semester (oppstartseminar i første semester og simuleringsøvelsen i andre semester). Det forventes en arbeidsinnsats på ca. 12 timer pr. uke.

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  2. semester
 • Kostnader

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema

Nyheter

Mann med grønn genser og blå caps som står ved et rødt rekkverk. Havet er i bakgrunnen.
– Medisinsk nødmeldetjeneste er blitt enda viktigere

De medisinske nødmeldetjenestene spiller en nøkkelrolle for å sikre livreddende behandling og gode pasientforløp utenfor sykehus i Norge. Studiet tar du ved OsloMet.