Ny videreutdanning i musikk

Studenter synger og spiller i klasserom.

Videreutdanningen i musikk er en praksisorientert innføring i undervisningsfaget musikk. Du tilegner deg kunnskap og ferdigheter for å kunne undervise i musikk i grunnskolen. Samlingene består av praktisk arbeid med musikk, der studentene jobber med fagets aktivitetsformer som er beskrevet i læreplanen. 

– Å være musikklærer i grunnskolen innebærer å være generalist, du må kunne noe om mye forskjellig. Det er derfor ganske stor variasjon i studiet. Alle studenter får garantert prøve noe de ikke har gjort før, sier Bendik Fredriksen. Han er førsteamanuensis ved OsloMet og fagansvarlig for videreutdanningen Musikk 1, 1.-10. trinn.

– Vi prøver hele tiden å fornye oss, og bruker digitale verktøy der det er passende, samtidig som vi ivaretar de mer tradisjonelle sidene ved musikkfaget. Musikk er et ferdighetsfag som krever en del øving mellom samlingene. Studentene vil få oppgaver som skal løses på egen arbeidsplass, så de er rustet til å begynne å undervise i musikk etter fullført studium, sier Fredriksen.

Utvid din musikalske horisont

Musikk har vært en del av skolen siden 1700-tallet. Det er et viktig fag både for kulturforståelse, og for å oppleve ulike sider ved det å være menneske. 

Musikk er en identitetsmarkør, og noe som mange bruker til å regulere følelser og skape samhold. – Bendik Fredriksen

Som musikklærer har Fredriksen sett hvordan elever opplever mestring og får vist nye sider av seg selv. 

– I musikkfaget vil den musikalske horisonten utvides gjennom annen musikk enn den man møter til daglig. Hvis vi tenker over alle situasjoner hvor musikk inngår, som ved høytider, seremonier og andre merkedager, er det utenkelig å se for seg en skole uten musikk. Som musikklærer er du en ressursperson som bidrar til skolemiljøet, også utenom musikkrommet. 

Anerkjenn musikken som elevene hører på selv

Musikk er en essensiell del av hele oppveksten. Barn synger før de snakker, og musikken fra barndom og ungdom er med oss gjennom hele livet. Musikk er en identitetsmarkør, og noe som mange bruker til å regulere følelser og skape samhold. Derfor mener Fredriksen det er viktig at musikklærere anerkjenner elevenes musikk og trekker den inn i undervisningen. 

Målet er ikke å utdanne musikere, men musikklærere som føler seg trygge i å undervise i hele bredden av musikkfaget gjennom en kombinasjon av musikalske og pedagogiske ferdigheter. – Bendik Fredriksen

Bli trygg på å undervise i musikk 

– Studentene får en «startpakke» med undervisningsopplegg som gjør at de raskt kommer i gang med undervisning. Å utvikle studentenes egne musikalske ferdigheter så de kan utforme sin egen undervisning er også viktig. Målet er ikke å utdanne musikere, men musikklærere som føler seg trygge i å undervise i hele bredden av musikkfaget gjennom en kombinasjon av musikalske og pedagogiske ferdigheter.

– For meg og mine kollegaer er musikk både jobb og hobby, og vi driver med ulike former for musikk også på fritiden. For meg er det å kunne øve.  Å spille gitar og piano en veldig viktig side av livet. Den gleden vi har med å drive med musikk ønsker vi å videreformidle til våre studenter, sier Fredriksen. 

Kontakt

Laster inn ...

Studenthistorier

Student poserer foran nokre busker
Utveksling i Ghana - sjølvtilliten fekk ein boost

Dei store forskjellane mellom ghanesiske og norske barnehagar har gjort Amalie og Yvonne meir opne og fleksible.

Portrett av lærerstudent på OsloMet, Glenn Enochsen.
Har allerede fått jobb som lærer på hjemstedet

Glenn Enochsen (23) fra Hammerfest begynte å tenke på læreryrket allerede på ungdomsskolen. Nå gleder han seg til å komme tilbake til den samme skolen – som ferdig utdannet lærer.