Nytt integrert masterløp styrker statusen til kroppsøvingsfaget

Tonje Langnes står i en gymsal klar til å kaste en basketball hun har i hendene.

Det nye masterstudiet har 60 studieplasser og er et femårig integrert masterløp.

Etter fullført studium vil du være kvalifisert til å undervise i kroppsøving fra 1. til 13. trinn og på studieprogram for idrettsfag.

Utdanningen kvalifiserer deg også for undervisning i flere av valgfagene for 8.–10. trinn og spesielt for natur, miljø og friluftsliv og fysisk aktivitet og helse.

– Dette studietilbudet passer for alle som har lyst til å bli lærere med fordypning i kroppsøving og idrettsfag. Mange steder er det mangel på lærere med kompetanse i kroppsøvingsfaget, slik at disse timene dekkes opp av ufaglærte eller lærere med utdanning i andre fag, sier professor i idrettspedagogikk Øyvind Førland Standal ved OsloMet.

Øyvind og Tonje er inne i et utstyrsrom. De holder en stor, myk leketerning hver.

Øyvind Førland Standal og Tonje Fjogstad Langnes ved kroppsøvingsseksjonen tror den nye masteren i kroppsøving og idrettsfag vil styrke faget ute i skolene.

Flere undervisningsfag i tillegg til kroppsøving

Når rektorer skal ansette lærere i kroppsøving, er det en stor fordel om søkerne har kompetanse til å undervise også i andre fag.

Valg av ett ekstra undervisningsfag

Velger du ett undervisningsfag på 60 studiepoeng, kan du velge mellom

 • engelsk
 • fransk for 5.–10. trinn
 • kunst og håndverk
 • matematikk
 • musikk
 • naturfag
 • norsk for 5.–10. trinn
 • norsk tegnspråk for 1.–7. trinn
 • norsk tegnspråk for 5.–10. trinn
 • RLE
 • samfunnsfag
 • spansk for 5.–10. trinn
 • tysk for 5.–10

Fransk, tysk og spansk kan du ta som utvekslingsstudent i utlandet. 

På det nye studiet er det kroppsøving og idrettsfag som er masterfaget, men i tillegg velger du ett eller to andre undervisningsfag.

– Ved OsloMet kan du velge fra hele rekka av fagtilbud som tilbys i grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. og 5.-10.trinn. Dette skiller oss fra andre tilsvarende studietilbud, sier Standal.

– Hvis du ønsker å jobbe som kroppsøvingslærer, eller undervise i idrettsfag på videregående skole, vil det sannsynligvis være lettere å få jobb med denne masteren, enn med en lærerutdanning der du kun har undervisningskompetanse i idrettsfag, mener Standal.

Kjernen i kroppsøving er bevegelsesaktivitet

Hans kollega, førsteamanuensis Tonje Fjogstad Langnes, forteller at kroppsøvingsundervisningen ved OsloMet tar i bruk både idrettshaller og nærmiljøet i Oslo sentrum i tillegg til andre arenaer og naturen rundt byen.

– Det vil være mye fokus på utendørsaktiviteter. Her er du midt i kjernen av den urbane hverdagen, og det er kort vei til svømmehall og andre idrettsanlegg som vi bruker i undervisningen, sier hun.

Kjernen i kroppsøving og idrettsfag er bevegelsesaktivitet og den betydning bevegelse og forskjellige bevegelseskulturer har i opplæring av barn og unge. Fagområdet omfatter et mangfold av ulike treningsformer og ulike bevegelseskulturer.

– Ved OsloMet har vi stor kompetanse innenfor kroppsøvingsfaget, og studentene får tilgang til erfarne undervisere og forskere. Som kroppsøvingslærer skal du både lære å beherske ulike bevegelsesformer, men ikke minst også hvordan du lærer bort dette til barn og unge, sier Langnes.

Tre studenter i treningstøy spretter basketballer på myke matter i en gymsal.

I skolen er kroppsøving et obligatorisk fag fra trinn 1 til 13, mens idrettsfag er et studieforberedende utdanningsprogram på videregående skole. På det nye masterstudiet vil studentene være gjennom en rekke ulike treningsformer og bevegelseskulturer.

En gjeng kaster basketballer samtidig i basketnettet.

Som et ledd i å styrke de praktisk-estetiske fagene i skolen skal også disse fagene ha tilbud om femårig lærerutdanning. Ved OsloMet startes det nå opp et helt nytt masterstudium i praktiske og estetiske fag, kroppsøving og idrettsfag – med 60 studieplasser.

Valg av to ekstra undervisningsfag

Velger du to fag på 30 studiepoeng hver, kan du velge mellom

 • engelsk for 1.–7. trinn
 • kunst og håndverk
 • mat og helse
 • musikk
 • naturfag
 • RLE
 • samfunnsfag
 • spesialpedagogikk for 1.–7. trinn eller for 5.–10. trinn

Kroppsøving - et viktig fag i skolen

Det er de samme opptakskravene til det nye masterstudiet i kroppsøving som til andre lærerutdanninger – med andre ord generell studiekompetanse og minimum karakteren 3 i snitt i norsk og matematikk.

Det kreves ikke spesielle ferdigheter innen bevegelsesaktiviteter, men det er naturligvis en fordel at du er interessert i dette.

– Kroppsøving er det tredje største faget i skolen, og det er vesentlig at det utdannes lærere med god kompetanse innen dette viktige faget. Med dette nye masterstudiet fra OsloMet får du ikke bare en bred lærerutdanning med spisskompetanse i kroppsøving, men også undervisningskompetanse i andre fag, sier Standal.

Les flere studenthistorier

Tre studenter sitter rundt en PC. Gutten i midten peker på skjermen mens hans snakker.
Ti tips til deg som er usikker på hvilken utdanning du skal ta

Lurer du på hvilket fag du skal velge? Da bør du gjøre som en student, finne frem penn og papir og gå systematisk til verks.

Tre studenter går sammen og ler og smiler ute i en park. Bakken er dekket av gule og oransje blader.
Det beste med studentlivet er mye frihet

Magnus gir studentlivet en sekser på terningen, mens Simay og Ploy begge triller en sterk femmer. Møt tre som tryna litt i begynnelsen, men som fikk fin kontroll på studiehverdagen.