Forsker på rottenes psykologi

To studenter ved læringspsykologi, begge kledd i labfrakker og hårnett, titter på en rotte som stipendiat Magnus løfter frem.

I løpet av bachelorstudiet i psykologi med vekt på atferdsanalyse blir studentene oppfordret til å vurdere en forskerkarriere som en mulighet. Nora Marie Sigurdsen (22) og Nikola Ljusic (20) fra Oslo får prøve seg som forskere allerede på andreåret av bachelorstudiet. I seks uker skal de praktisere i laboratoriet til stipendiat Magnus H. Blystad (28) fra Oppegård.

– Det er fint å få forskning inn såpass tidlig som i bachelorstudiet. I løpet av praksisen opp­tjener vi ti studiepoeng, sier Nora.

OsloMet er det eneste universitetet i Norge som tilbyr dette bachelorstudiet.

– Vi visste ikke helt hva vi søkte på, men ble positivt overrasket. Man kan for eksempel jobbe med atferdsendring hos dyr og men­nesker eller benytte studiene innenfor leder­utdanning, sier begge to.

Nora og Nikola står i en mørk gang i hver sin labfrakk.

Nora (22) og Nikola (20) får prøve seg som forskere mens de tar en bachelor i læringspsykologi. Foto: Benjamin Ward.

Psykologi med vekt på atferdsanalyse

Bachelorstudiet gir deg kunnskap om hvordan menneskelig atferd blir påvirket og endret, som er nyttig ved endrings­prosesser i arbeidslivet. OsloMet har et solid miljø innenfor læringspsykologi og atferdsanalyse.

Praksis på laboratoriet

Som Blystads forskningsassistenter lærer studentene om rapport­føring av funn, og om dataanalyse; alt essen­sielle deler ved å bedrive forskning.

– Jeg synes det virker spennende med praksis i laboratorium. Nå får jeg sett om dette passer for meg, sier Nora.

Nikola er mer bestemt på hvorfor han valgte laboratoriearbeid som praksis.

– Jeg liker å tro at jeg en dag blir forsker, sier han.

Pilotstudien de skal jobbe med, baserer seg på originalstudien fra 2011, «Empathy and Pro-Social Behaviour in Rats». Publikasjonen viser at rotter utviser empatisk prososial atferd blant annet via redningsatferd.

– Det er en spennende problemstilling, sier Nikola før Magnus utdyper:

– Rotter er sosiale dyr, som virker hjelpsomme mot kjente fra egen art. Litt som mennesker. Det viser tidligere funn som vi ønsker å bygge videre på.

Stipendiat og forskning

Magnus får endelig litt hjelp fra bachelorstudentene til pilot­studien; forhåpentlig litt datainnsamling, i tillegg til at de sørger for at verktøy er på plass for en større studie.

Etterpå fortsetter nemlig stipendiaten hoveddelen av sitt prosjekt, som leder opp til doktorgraden.

I løpet av disse fire årene kan flere studenter bidra i forskningen. Som stipendiat har nemlig Magnus undervisningsplikt som veileder.

– Det er bra! Undervisningserfaringen åpner flere dører for stipendiater, forteller han.

Magnus ønsker at flere får vite om stipendiattilværelsen. Selv har han bakgrunn fra bache­lorstudiet i psykologi og masterstudiet i nevrovitenskap.

– Ikke mange blir stipendiater, men det er en karrierevei! Jeg jobber med det jeg er mest interessert i, og får betalt for å tenke. Sånn er ikke mange yrker. Gjennom praksisperioden hos meg får studentene et unikt innblikk, smiler stipendiaten.

Nora og Nikola slipper forsiktig rotten inn igjen i buret på laboratoriet.

Både Nora Marie Sigurdsen og Nikola Ljusic ønsker å gå videre med en mastergrad. Foto: Benjamin Ward.

Rottene kommuniserer

I forsøket skal en rotte plasseres i et rør inni en boks. På utsiden plasseres enda en rotte, som kan åpne en dør på boksen ved å trykke på en spak. For å hjelpe den andre kreves en trent handling, noe som gir grunnlag for atferdsanalyse.

Originalstudien viste at samvær er forsterk­ende. Rotter som redder hverandre, har gjerne lekt sammen først. De deler til og med på sjoko­lade med «sine egne». – Stipendiat Magnus H. Blystad

– Originalstudien viste at samvær er forsterk­ende. Rotter som redder hverandre, har gjerne lekt sammen først. De deler til og med på sjoko­lade med «sine egne». Nå etterprøver vi mye av dette, filmer rottene, og tar opp høy­frekvente kommunikasjonslyder. Vi vil ha hele bildet, forklarer Magnus.

Bachelorstudentene kan skrive bachelor­oppgave fra laboratoriet.

– Dette blir en læringsprosess. Planen er å ta alle stegene i forbindelse med forsknings­arbeid. Vi er opptatt av å ha dokumentasjon i alle sammenhenger, sier stipendiaten.

Samme som hos mennesker

Kommer forskeren over noe spennende, rettes oppmerksomheten dit. Men en foreløpig plan er å se på et hormon som finnes både hos rotter og mennesker.

– Oxytocin påvirker mye av atferden hos mennesker også. Funnene vi måtte få kan derfor tilføre én bit i det store puslespillet. Jeg har også lyst til å foreta biologiske målinger av rottenes hjerneaktivitet. Men det er foreløpig veldig langt fram, sier han.

– Det er kjempespennende å kunne studere forandring på dyr. Med forskning kan man være konkret, legger Nikola til.

Opprinnelig publisert på hioa.no/24_7 den 19. februar 2016.

Studentliv

Jente ligger i en hengekøye i skogen og leser. Det ligger brune blader på bakken, er lite blader på trærne og hun har sol i ansiktet.
Bli kjent med studentbyen Oslo

I studentbyen Oslo kan du gå på kafé før frokost, sitte på lesesalen om dagen og dingle i en hengekøye i marka om natta. Det er kort vei fra liv og røre i sentrum til stillheten i skogen.

Tre studenter går sammen og ler og smiler ute i en park. Bakken er dekket av gule og oransje blader.
Det beste med studentlivet er mye frihet

Magnus gir studentlivet en sekser på terningen, mens Simay og Ploy begge triller en sterk femmer. Møt tre som tryna litt i begynnelsen, men som fikk fin kontroll på studiehverdagen.

Jente som sitter på biblioteket og leser.
Topp ti på campus

Du lurer du kanskje på hvordan området rundt universitetet er? Josefine viser deg sine favoritter på campus Pilestredet.

Studenter som jobber på iPad
Slik lykkes du som student

Her er OsloMet-forelesernes beste råd for å lykkes med studiene.

Flere hundre studenter sitter på en gressplen med armene til værs.
Dette er OsloMet

Læringsrike praksisperioder i arbeidslivet – og en sosial studietid. Ved OsloMet får du kunnskap og erfaringer for livet!