Bli siviløkonom med sikret plass på master

studenter sitter rundt et bord på biblioteket.

– Høsten 2023 åpnet vi et femårig siviløkonomiløp på OsloMet. Det betyr at du kan søke én gang, og så følge et femårig løp uten å måtte søke på nytt mellom bachelor og master, forteller Erik Døving, som er programkoordinator på Handelshøyskolen OsloMet.

Fra før har vi et treårig bachelorløp og et toårig masterprogram, så dette nye studieløpet blir et supplement for ekstra ambisiøse studenter som har lyst til å ta et fullt femårig løp.

Søknadskrav

– Du må ha matematikk S1 og S2, eller matematikk R1 i tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse. Jeg anbefaler at søkere setter opp det treårige bachelorløpet som andrevalg i søknaden, dersom man har det femårige løpet som førstevalg.

Du blir nemlig ikke automatisk overflyttet til treårig bachelor hvis du ikke kommer inn på det femårige løpet.

– Om du går det treårige løpet søker du opptak på det toårige masterprogrammet den våren du fullfører bachelorgraden, hvis du ønsker å fortsette, forklarer Erik.

– I løpet av studiet er du innom mange ulike fag. Bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, finans, psykologi, språk, jus og regnskap, med mulighet for fordypning. Det betyr at du kan dreie utdanningen i mange retninger, mot for eksempel HR og organisasjonspsykologi, eller mot samfunnsøkonomi og jobbe med inflasjon, renter og statsbudsjett.

Frihet, muligheter og gruppearbeid

– Du må være forberedt på å jobbe med studiene. Her får du større frihet enn på videregående skole, men det er mye egenarbeid, gruppearbeid og innleveringer.

– Du følger cirka fire emner per semester, og halvparten har en eller annen form for gruppearbeid i tillegg til forelesninger. Det betyr at du etter fem år har fått muligheten til å jobbe med veldig mange forskjellige folk. Det er en fin måte å bli kjent med andre på studiet.

Erik sitter ved et bord i kantina på campus.

Mange jobbmuligheter

– Mange av våre studenter begynner i finansforvaltning, i departementene og kommuner, som analytikere i Oljefondet, eller som markedsføringsspesialister i de store selskapene. Det er mange gründere som er økonomer, blant annet de som startet frisørkjeden Cutters.

– Siviløkonomer er en bred utdanning, der den mest spesialiserte er fordypning i revisjon og regnskap, som gir mulighet til å bli statsautorisert revisor.

– Alle får jobb, mange får jobb i god tid før de er ferdig med studiene. Det er god lønn, siviløkonomene er blant de som får best lønn etter endt utdanning. Du kan også velge å gå videre med forskning og ta en doktorgrad.

portrett av Erik

Hva med utveksling?

– Vi har utvekslings-ordning, og legger til rette for at studentene drar et semester på utveksling, enten på tredjeåret eller i løpet av masteren. På utveksling får du fag vi ikke tilbyr her, men det viktigste er kanskje å få nye perspektiver og se verden utenfor den norske boblen.

Gratis utdanning

Helt til slutt vil Erik oppsummere noen av grunnene til at du bør søke deg til OsloMet.

– Her får du gratis utdanning! Alt du betaler er semesteravgift og bøker.

– Handelshøyskolen, som er et institutt ved OsloMet, er kjent for å ha et godt studiemiljø, høyt faglig nivå og god kontakt mellom studenter og lærere. 

I tillegg har vi veldig god gjennomføring, som betyr at våre studenter fullfører utdanningen på normert tid og med gode resultater. Kommer du inn, så kommer du alltid ut igjen.

To gode råd, helt på tampen

Jobb jevnt og trutt med fagene gjennom hele semesteret. Det får du veldig mye igjen for.

Husk også å sett av tid til å være sosial, selv om du har mye å gjøre. Det er alltid mulig å ta en kaffe eller gå på kafé med studiekameratene. Du kan se det som å fylle et glass med småstein; det er likevel alltid plass til litt øl eller en brus oppi der.

Bildet av bygningene på innsiden av campus. Store glassvinduer.

Studenthistorier

Pierre står på Campus Pilestredet. Han smiler og har hendene i siden.
Bør jeg ta en master?

Møt fem av våre studenter som deler sine tanker rundt det å ta en master.

Cecilie sitter i en sofa og snakker med en student som sitter med ryggen til kamera.
– Skal du ta en master, er forarbeidet kjempeviktig

Planlegger du å bygge på utdanningen din med en master, må du være motivert og ha et ekte ønske om å fordype deg, mener karriereveileder Cecilie Slettvoll ved OsloMet.