Utveksling i Danmark - større kulturelle forskjeller enn man tror

Bilde av Hedda Næss

– Ved å dra på praksisutveksling får man oppleve barnehagen på en annen måte enn man gjør i Norge. I tillegg blir man kjent med mange nye mennesker, også internasjonale studenter. Jeg fikk også gode venner fra OsloMet som jeg sannsynligvis aldri hadde møtt om vi ikke tilfeldigvis valgte å reise til samme sted. Det var spennende og lærerikt, og jeg har fått en opplevelse for livet, sier Grøttum.

Før de reiste tenkte både Grøttum og Næss at det ikke var så store forskjeller mellom barnehager i Danmark og Norge. De ble begge overasket over hvor stor forskjell det var, spesielt med bemanningen knyttet til drift- og organisering. Det påvirket barnehagehverdagen.

Barna kunne slite med å forstå hva vi sa, og de syntes vi snakket rart – Mari Grøttum

– I Danmark har de ikke en bemanningsnorm på samme måte som i Norge, og det er flere barn per voksen i barnehagene. Det opplevdes som at personalet hadde lite tid til å gjennomføre planlagte aktiviteter og barnehagene kunne til tider oppleves som ganske kaotiske, sier Grøttum.

– Det var også interessant å se hvor selvdrevne og selvstendige barna var og at de brukte hverandre dersom de trengte hjelp, supplerer Næss. 

Morsomt for barna å lære norsk

– Generelt virket det som at danskene var dårligere på å forstå norsk enn vi var på å forstå dansk. Barna kunne slite med å forstå hva vi sa, og de syntes vi snakket rart. Jeg lærte meg raskt hvilke ord jeg måtte bytte ut for at både voksne og barn skulle forstå meg bedre, sier Grøttum.

Jeg har blitt mindre redd for å prøve noe nytt, og jeg har gjort meg erfaringer som har ført til at jeg har blitt tryggere og mer reflektert i jobben min som barnehagelærer – Hedda Næss

– Før jeg dro syntes jeg dansk kunne være vanskelig å forstå, men når man hører det rundt seg til enhver tid kommer man fort inn i det. Barna var også veldig interessert i å lære norske ord, og vi hadde det veldig gøy når vi kunne leke oss med språket, forteller Næss.

Student Mari Grøttum foran en hvit vegg

Student Mari Grøttum Foto: Privat

Pedagogisk måltid

Danske barnehager prioriterer i større grad et godt mattilbud enn norske barnehager. Barnehagene hadde egen kokk som lagde alle måltidene til barna i løpet av dagen. 
Både Grøttum og Næss forteller at det daglig ble servert flere måltider og ofte ett varmt måltid. Ansatte spiste sammen med barna for at barna skulle se at maten var god, skape matglede og gode samtaler. Pedagogene kalte dette for pedagogisk måltid. 

Anbefaler studie- og praksisopphold i utlandet

– Det å ha praksis i utlandet har gjort at jeg i større grad klarer å se ting i perspektiv. Jeg har blitt mindre redd for å prøve noe nytt og jeg har gjort meg erfaringer som har ført til at jeg har blitt tryggere og mer reflektert i jobben min som barnehagelærer, avslutter Næss.

Studenthistorier

Portrett av lærerstudent på OsloMet, Glenn Enochsen.
Har allerede fått jobb som lærer på hjemstedet

Glenn Enochsen (23) fra Hammerfest begynte å tenke på læreryrket allerede på ungdomsskolen. Nå gleder han seg til å komme tilbake til den samme skolen – som ferdig utdannet lærer.

Usma Ahmed ser i kameraet og smiler
En brobygger i barnehagen

Barnehagelærer Usma Ahmed (27) brenner for å hjelpe barn med særlige behov. Hun gikk derfor rett fra bachelor til master i barnehagekunnskap.

Martine klatrer i trær med et barnehagebarn
Hvorfor bli barnehagelærer?

Når Martine forteller at hun jobber i barnehage, tror folk at hun jobber der mens hun venter på noe bedre.