Tre studenter smiler i undervisningen

Energi og miljø i bygg – sivilingeniør

Masterprogram

Er du ingeniør og ønsker å bidra til å begrense klimautfordringene vi står overfor? På masterstudiet i energi og miljø i bygg får du spisskompetanse i hvordan nye og eldre bygg kan gjøres mer energieffektive med nye byggemetoder og ny teknologi.

 • Studiestart

  Informasjon om studiestart høsten 2020 finner du på oslomet.no

  Alle nye studenter bør gjøre seg kjent med studiets programplan: Masterstudium i energi og miljø i bygg, heltid eller Masterstudium i energi og miljø i bygg, deltid (student.oslomet.no). Her finner du også pensum og timeplan. NB! Vær obs på at timeplanen ikke nødvendigvis stemmer overens med din personlig tilpassede etter at du har akseptert tilbudet fra oss og registrert deg som student. For å få personlig tilpasset timeplan må du logge deg inn på "Min side" (student.oslomet.no).

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Bachelor i ingeniørfag med minimum 25 studiepoeng i matematikk, minimum 5 studiepoeng i statistikk, minimum 7,5 studiepoeng i fysikk, og til sammen minimum 20 studiepoeng ingeniørfag innen termodynamikk, strømningsteknikk,
  varmetransport, varme- og kjøleteknikk, VVS, energiteknikk, automatikk, byggeteknikk,
  bygningsfysikk eller inneklima.

  C-krav

  For opptak til masterprogrammer ved OsloMet er det krav om at du har gjennomsnittskarakter på minst C fra bachelorgraden din. 

  Poengberegning og rangering

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her 

  Fra 2020 rangeres søkere til dette studieprogrammet kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden. 

  Poenggrenser ved siste opptak 

  Deltid: 3,25 (med tilleggspoeng) / 3,20 (kun karakterpoeng)
  Heltid: 3,18 (med tilleggspoeng) / 2,53 (kun karakterpoeng) 

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Les mer om søknadsprosessen her

  Når er søknadsfristen?

  Når får du svar på søknaden?

  • 1. mai: Tidlig opptak
  • 10. juli: Hovedopptak

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

  Slik søker du opptak til enkeltemner på masternivå

 • Hva lærer du?

  For å møte behovene til en byggenæring i rask endring, vil du på dette masterstudiet lære å bruke det siste innen digital teknologi, nye byggematerialer og nye løsninger for tekniske installasjoner.

  Nye byggemetoder betyr blant annet passivhus og plusshus som tar i bruk solenergi og andre løsninger for lokal energiforsyning. Kunnskapen skal være tilpasset siste gjeldende forskrifter for bygninger.

  Du vil få en dyptgående ingeniørfaglig kompetanse om energioptimal utforming av installasjoner som bidrar til godt inneklima i bygg, som ventilasjon, solavskjerming, varme- og kjølesystemer. I tillegg vil du lære om hvordan et bygg møter menneskelige behov, som betydningen av et godt inneklima for helse.

  Målet er at du skal utvikle forståelse for og bevissthet om miljøets betydning for menneskets hverdag.

  I tillegg vil studiene gi kunnskaper innen et bredt spektrum av temaer inkludert bygningsfysikk, numerikk, økonomi, miljøvurdering av bærekraftige løsninger, og klimatilpasning.

  Fra 2020 blir fagsammensetningen og opptakskravene tilpasset kravene til tittelen sivilingeniør, i tillegg til å gi mastergrad.

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Du kan ta studiet på heltid over fire semester, eller på deltid over åtte semester. Det er også mulig å gjennomføre deltidsstudiet på tre år i stedet for fire.

  Hele siste semester er viet masteroppgaven på 30 studiepoeng. Dersom du er i relevant arbeid kan du ta masteroppgaven som en del av din arbeidshverdag.

  Masterstudiet er delt inn i emner på 10 og 5 studiepoeng hver. Det er 9 emner på totalt 85 studiepoeng som er obligatoriske. I andre studieår kan du velge mellom to valgfrie emner som gir 5 studiepoeng. Det gis undervisning i emnene én gang hvert studieår.

  Studiene skal gjøre deg rustet til å møte arbeidslivet, og du får jobbe med prosjektoppgaver knyttet til arbeidsoppgaver som er relevante for ingeniører. Det vil også være gjesteforelesere fra faglig interessante industribedrifter og fra næringsliv, og dessuten ekskursjoner til aktuelle bedrifter, i tillegg til den ordinære undervisningen.

  Det legges vekt på forskningsbasert undervisning ved at mange emner har forskningsartikler i pensum. Laboratoriene tilknyttet studiet er utstyrt med avansert måleutstyr hvor du får mulighet til å delta i forsknings- og utviklingsarbeid som assistent.

  Undervisningen foregår som en kombinasjon av
  • forelesninger
  • dataøvinger
  • laboratoriearbeid
  • regneøvinger
  • prosjektoppgaver
 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Studiets oppbygging

   

 • Hva kan du jobbe som?

  Dette masterstudiet egner seg spesielt godt for deg som er ingeniør med bakgrunn fra energi og miljø, bygg eller maskin, som har interesse for spesialisering innenfor energi- og miljøproblematikk i bygg.

  Studiet er relevant for yrkesaktive ingeniører og beslektet fagpersonell med behov for økt kunnskap og kompetanse i fagområdene masterstudiet tilbyr. Utdanningen er også relevant for videre studier på doktorgradsnivå.

 • Utveksling

  Studiets fagområde er internasjonalt, og obligatoriske emner kan derfor gjennomføres ved fakultetets samarbeidsinstitusjoner.

  Du kan søke studier i utlandet på eget initiativ, men om du ønsker å ta et semester i utlandet bør gjøre dette i samråd med studieadministrasjonen. Utveksling godkjennes av instituttleder etter individuell søknad i samsvar med gjeldende programplan.

 • Spesielle hensyn

  Permisjon fra studiet (student.oslomet.no).

  Systemkrav til PC

  Utdanningen benytter mye programvare som kun kjører på operativsystemet Windows. Derfor lønner det seg å bruke PC, ikke Mac.

  • Den bør ha minst 8 GB minne og rask prosessor (dersom Intel, minst Core-i5 flere kjerner eller ekvivalent).
  • Vi anbefaler en «gaming laptop» på grunn av kraftig skjermkort i forbindelse med 3-D modellering og mulighet for tilkobling av VR briller. Bra grafikkort bør prioriteres. 
  • Det kan også være fordelaktig med SSD-disk og matt skjerm.
  • Om man vil kjøre Windows på sin Mac krever det sterk ytelse, og mange sliter med å få dette til å fungere godt. 

Faglig leder

Laster inn ...

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema

Studenthistorier

Bilde av Marie Flatmo Opsahl

Bedre rådgivning med master

– Du blir en solid og etterspurt rådgiver av å ta masterstudiet i energi og miljø i bygg, sier Marie...