Referering (APA, EndNote m.m.)

APA og andre referansestiler

Når du skriver oppgaver eller annet faglig arbeid, vil måten du setter opp informasjonen om kildene dine på variere etter hvilken referansestil du bruker. Den mest brukte referansestilen ved OsloMet er APA, men det brukes også andre stiler. Det kan derfor være nyttig å forhøre seg om hvilke regler som gjelder for ditt fag.

APA-stilen

EndNote

EndNote er et program som hjelper deg med å holde styr på referansene dine. Programmet kan blant annet brukes til å sette inn henvisninger og lage litteraturlister i Word-dokumenter.

Intaller eller oppdater EndNote

OBS: Får du følgende melding når du prøver å legge til kilder fra Oria eller pensumlister: "Some one else is using EndNote"? Prøv å laste ned i RIS-format i stedet for EndNote.

For kilder fra SveMed+: klikk på Export. Der løser vi problemet med å klikke på EndNote og endre fra filnavn.txt til filnavn.ris.

Zotero

Zotero er et gratis alternativ til EndNote (EndNote er gratis for ansatte og studenter ved OsloMet). Alle kan laste ned Zotero og bruke det via browseren Firefox.

Installer Zotero

Veiledning

Kurs og veiledning

Universitetsbiblioteket arrangerer kurs i APA-stil, EndNote, Zotero og mye mer.

Kurs og veiledning