EN
Smilende kvinnelig student
Bachelorstudier
38
Masterstudier
53
Femårige masterstudier
5
Ph.d.-program
7
Aktive Horisont 2020/Europa-prosjekter
20
Aktive NFR-prosjekter
216
Ph.d.-kandidater (pr. 2022)
388
Samarbeid med OsloMet
Finn din utdanning
Finn ein ekspert

Aktuelt frå OsloMet

Millionar til forsking på inkludering av born og unge

Eit OsloMet-prosjekt har fått 10 millionar frå Noregs forskingsråd.

OsloMet-fasade
Fleire vil bli sjukepleiarar – og stadig fleire er menn

Talet på mannlege søkarar aukar med nesten femti prosent på sjukepleiarutdanninga i Oslo, viser årets søkartal for OsloMet.

Fleire mannlege sjukepleiarstudentar står rundt ei seng. Nokon ligg i senga.
Styrkar forskarnettverk mellom Noreg og Ukraina

By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet har fått støtte frå Noregs forskingsråd til å styrkja forskingssamarbeidet mellom Noreg og Ukraina.

Bilete av eit kart over Aust-Europa som fokuserer på Ukraina.
Solidaritet med krigsofre

OsloMet fordømmer de grufulle krigshandlingene sivilbefolkningen i Palestina blir utsatt for.

Nærbilde av fasade med teksten Oslo Metropolitan University, delvis dekket av et tre.