English version
Edmund Henden

Edmund Henden

Kort om

Edmund Henden har doktorgrad i filosofi fra universitetet i Oxford. Han forsker på emner innen anvendt etikk, moralsk psykologi, handlingsteori og vitenskapsteori. For tiden leder han det NFR støttede prosjektet "Autonomy and Manipulation: Enhancing Consent in The Health Care Context". I dette prosjektet arbeider han med problemstillinger knyttet til informert samtykke, autonomi og frivillighet. Henden underviser jevnlig kurs i vitenskapsteori og profesjonsetikk for PhD studentene ved HIOA.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Filosofiske fag

Emner

Etikk   Vitenskapsteori   Handlingsteori

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Bærøe, Kristine; Gundersen, Torbjørn; Henden, Edmund; Rommetveit, Kjetil (2022). Can medical algorithms be fair? Three ethical quandaries and one dilemma. BMJ Health & Care Informatics . Vol. 29.

Henden, Edmund (2020). Handling og rasjonalitet. Jenssen, Dag; Kjørstad, Monica; Seim, Sissel; Tufte, Per Arne (Red.). Vitenskapsteori for sosial- og helsefag. kapittel 3. s. 78-102. Gyldendal Akademisk.

Bærøe, Kristine; Henden, Edmund (2020). Translational Ethics and Challenges Involved in Putting Norms into Practice. American Journal of Bioethics . Vol. 20.

Bærøe, Kristine; Miyata-Sturm, Ainar; Henden, Edmund (2020). How to Achieve Trusthworthy Artificial Intelligence for Health. Bulletin of the World Health Organization .

Johansen, Ayna Beate; Helland, Pål Fylling; Wennesland, Dag Kosòl; Henden, Edmund; Brendryen, Håvar (2019). Exploring online problem gambler's motivation to change. Addictive Behaviors Reports . Vol. 10.
http://hdl.handle.net/10852/75640

Henden, Edmund (2018). Addiction as a Disorder of Self-Control. Pickard, Hanna; Ahmed, Serge (Red.). The Routledge Handbook of Philosophy and Science of Addiction. chapter 4. s. 45-53. Routledge.

Henden, Edmund (2017). Addiction, compulsion, and weakness of the will: A dual-process perspective. Heather, Nick; Segal, Gabriel (Red.). Addiction and Choice. Rethinking the Relationship.. Chapter 7. Oxford University Press.

Henden, Edmund; Gjelsvik, Olav (2016). What is wrong with the brains of addicts?. Neuroethics . Vol. 10.

Henden, Edmund (2015). Addiction, Voluntary Choice, and Informed Consent: A Reply to Uusitalo and Broers. Bioethics . Vol. 30.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bioe.12...

Henden, Edmund; Bærøe, Kristine (2014). Providing free heroin to addicts participating in research - ethical concerns and the question of voluntariness. Psychiatric bulletin of the Royal College of Psychiatrists . Vol. 38.
http://hdl.handle.net/10642/2194

Melberg, Hans Olav; Henden, Edmund; Gjelsvik, Olav (2013). Addiction and Responsibility: A Survey of Opinions. Inquiry (Oslo) . Vol. 56.

Henden, Edmund; Melberg, Hans Olav; Røgeberg, Ole (2013). Addiction: choice or compulsion?. Frontiers in Psychiatry . Vol. 4.
http://philpapers.org/archive/HENACO-6.pdf

Henden, Edmund (2013). Heroin Addiction and Voluntary Choice: The Case of Informed Consent. Bioethics . Vol. 27.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-...

Henden, Edmund (2013). Addictive Actions. Philosophical Psychology . Vol. 26.
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0951508...

Henden, Edmund (2010). Deliberation Incompatibilism. Dialectica . Vol. 64.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1746-...

Gjelsvik, Olav; Henden, Edmund (2009). Når er samtykke til rusavhengige personer etisk og juridisk bindende?. Ruyter, Knut W; Solbakk, Jan Helge; Waal, Helge (Red.). Rusmiddelbrukeren og forskeren. Etiske prinsipper, erfaringer og ettertanker. kaptitel.

Henden, Edmund (2008). What is Self-Control?. Philosophical Psychology . Vol. 21.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1746-...

Henden, Edmund (2007). Restrictive Consequentialism and Real Friendship. Ratio . Vol. XX.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-...

Henden, Edmund (2007). Is Genuine Satisficing Rational?. Ethical Theory and Moral Practice . Vol. 10.
http://download.springer.com/static/pdf/586/art%25...

Henden, Edmund (2006). The Role of All Things Considered Judgements in Practical Deliberation. Philosophical Explorations . Vol. 9.
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/1386979...

Henden, Edmund (2004). Intentions, All-Out Evaluations and Weakness of the Will. Erkenntnis: An International Journal of Scientific Philosophy . Vol. 61.
http://download.springer.com/static/pdf/639/art%25...

Henden, Edmund (2004). Weakness of Will and Divisions of the Mind. European Journal of Philosophy . Vol. 12.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.0966-...

Henden, Edmund (2004). Er interpretasjonisme forenlig med kausalisme?. Norsk Filosofisk tidsskrift . Vol. 39.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig