English version
Hanna Marie Ihlebæk

Hanna Marie Ihlebæk

Kort om

Cand.polit. sosialantropologi, Universitetet i Bergen

Forskningsprosjekter

  • Kunnskap og profesjonalisme i sykepleie

    Det overordnete målet med doktorgradsprosjektet er å gjøre en etnografisk studie av hvilken kunnskap som ligger til grunn for profesjonelt arbeid i sykepleie: hvordan bruker sykepleiere kunnskap i sitt arbeid i en klinisk kontekst.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Ihlebæk, Hanna Marie (2021). Time to care - An ethnographic study of how temporal structuring affects caring relationships in clinical nursing. Social Science and Medicine . Vol. 287.

Ihlebæk, Hanna Marie (2020). Lost in translation - Silent reporting and electronic patient records in nursing handovers: An ethnographic study. International Journal of Nursing Studies . Vol. 109.
https://hdl.handle.net/11250/2725455

Ihlebæk, Hanna Marie (2018). Blood, Sweat, and Tears: Making Sense of Senses in Expert Nursing. Ethos: Journal of the Society for Psychological Anthropology . Vol. 46.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig