Heidi Dahlsveen

Heidi Dahlsveen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Folkloristikk, Humaniora, Litteraturvitenskapelige fag, Teatervitenskap

Emner

Fortelling, Muntlig fortellerkunst, Eventyr, Forteller, Historieforteller, Muntlig, Muntlig tradisjon, Scenekunst

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Dahlsveen, Heidi (2016). Working With the evil. In the storyteller's workshop. Fictions - studi sulla narratività. Vol. 15.

Ayiter, Elif; Dahlsveen, Heidi (2016). The story of Volund: A translation from the oral to the visual. Journal of Gaming & Virtual Worlds . Vol. 8.

Dahlsveen, Heidi; Gjærum, Rikke Gürgens; Walløe, Thor-André (2015). Med hvilken rett blir din sigøynerhistorie min fortelling? Om innsamlings- og fortolkningsproblematikk. 15 s. InFormation - Nordic Journal of Art and Research . Vol. 4.
https://journals.hioa.no/index.php/information/art...

Dahlsveen, Heidi (2015). Kromosomer - meningsproduksjon, laboratorium og fremmedgjørelse. Performativ formidling i ulike medier. Aure, Venke; Bergaust, Kristin (Red.). Estetikk og samfunn. Tekster mellom samtidskunst og kunstdidaktikk. Del 3. s. 219-231. Fagbokforlaget.

Dahlsveen, Heidi (2014). Fellesskapet og estetikken løfter minnet. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift .
http://www.dramaiskolen.no/dramaiskolen/media/Dram...

Ayiter, Elif; Dahlsveen, Heidi (2013). The tower and the quest: A storytelling space for avatars. Technoetic Arts . Vol. 11.

Dahlsveen, Heidi; Carbeiro de Sousa, Catarina (2013). Kromosomer - an Experience in Shared Creative Work and Expression. 21 s. Journal of Virtual Worlds Research . Vol. 6.

Jamissen, Grete; Dahlsveen, Heidi (2012). Fortellingen - fra Hollywood til Homer. Haug, Kristin Holte; Jamissen, Grete; Ohlmann, Carsten (Red.). Digitalt fortalte historier: refleksjon for læring. Kapittel 3. s. 45-59. Cappelen Damm AS.

Dahlsveen, Heidi (2008). Anus er konge. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift .

Dahlsveen, Heidi (2005). Lurvehette og andre slemme piker. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift .Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig