English version
Jeffrey Allan Lugowe

Jeffrey Allan Lugowe

Kort om

Stillingen min ligger i team marked og innebærer oppgaver innen:
- sosiale medier, særlig LinkedIn, Twitter og Facebook
- markedsføring av studier
- koordinering av avdelingens arbeid med alumni
- forskningsformidling, særlig rettet mot internasjonale målgrupper og som programvert for podkasten Viten og snakkis

Administrative arbeidsområder

Markedsføring   Forskningsformidling   Alumni   Samfunnskontakt