Akutt kritisk syke og skadde pasienter

Pasientsikkerhet i den akuttmedisinske redningskjeden, både pre- og inhospitalt, er av særlig stor betydning. Forskningen vår er opptatt av hvordan vi kan bygge trygge systemer for å sikre en motstandsdyktig og adaptiv tilnærming i møte med akutte endringer i pasientens tilstand og/eller behandlernes omgivelser, slik at pasientsikkerheten ivaretas.

Akutt kritisk syke og skadde pasienter observeres og behandles tverrprofesjonelt og ved hjelp av mange ulike behandlingsalternativer i løpet av den akuttmedisinske redningskjeden. Forskningen vår foregår i hele den akuttmedisinske redningskjeden fra Akuttmedisinsk Kommunikasjonssentral (AMK) får melding om en hendelse til pasienten er skrevet ut fra intensiv- og/eller postoperativ avdeling.

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...
 • Medlemmer

   Laster inn ...
  • Mer om forskningsgruppen

   Brukerinvolvering i forskning, utvikling og evaluering av kliniske intervensjoner (for eksempel ved hjelp av digitale verktøy) er sentrale aktiviteter. Ulike helseprofesjoner er representert i gruppen, alle med klinisk akuttmedisinsk erfaring og vitenskapelig kompetanse samt flere doktorgradskandidater. 

   Vi benytter oss av både kvalitative, kvantitative og miksede metoder, samt bruk av registerdata. Forskningsgruppen samarbeider både nasjonalt og internasjonalt. 

  • Prosjekter

   Akutt syke og skadde pasienter i prehospitale tjenester

   • Akutt syke og skadde hjerneslagpasienter - Identifisering og screening i AMK og ambulansetjeneste
   • Akutt syke og skadde barn - Prehospital smertelindring
   • Akutt syke og skadde pasienter under pandemiutbrudd - Håndtering av beredskap
   • Akutt skadde pasienter - Videoveiledning på AMK
   • Akutt syke eldre med demensutvikling - Pårørende som ressurs
   • Akutt syke pasienter med psykiske lidelser - Kartlegging, observasjon og håndtering i ambulansetjeneste