Enkle øvelser kan hindre at eldre faller

Eldre kvinne som går med rullator i en stue.

Eldre som bor hjemme og benytter hjemmetjenester, har fått bedre livskvalitet og balanse etter å ha gjennomført et program med enkle øvelser som forebygger fall. Det viser resultater fra et forskningsprosjekt i praksis utført ved OsloMet.

– Trening gjennom øvelser har vist å ha effekt for å motvirke fall, og det er viktig å komme i gang på et tidlig tidspunkt, sier forsker Maria Bjerk ved OsloMet, som har gjennomført forskningsprosjektet.

Øvelsene kan blant annet være å gå i trapper, gå i åttetall eller sette seg ned uten å bruke armene som støtte. Dette er øvelser som er lette å gjøre, krever lite utstyr og er knyttet til hverdagslige aktiviteter (se faktaboks).

Deltakere i programmet

Deltakerne i programmet er 155 eldre hjemmeboende mellom 67 og 97 år, med et snitt på 83 år. De er spredt over de seks kommunene i Osloregionen. Alle har opplevd et eller flere fall de siste 12 månedene, er mottakere av hjemmetjenester i forskjellig grad og i stand til å gå med eller uten hjelpemidler.

Fall med store konsekvenser

Fall blant eldre er et stort og internasjonalt problem. Så mange som 30 til 40 prosent av eldre over 65 år faller minst en gang per år.

Samtidig viser studien at brukere av hjemmetjenester er spesielt utsatt for fall, de har også større frykt for å falle enn andre. Fall kan føre til at mange må på institusjon eller får redusert livskvalitet og fungerer dårligere i dagliglivet.

– Det er derfor viktig å forebygge fall gjennom trening, og primærhelsetjenesten har en sentral rolle her, sier Bjerk.

Aldri for sent

– Mange eldre tror det ikke nytter å trene, men det er aldri for sent og heller ikke nødvendig å gå på treningssenter flere ganger i uken, fortsetter Bjerk.

Noen har nok med å kunne være aktive i hverdagen, og en del eldre orker ikke så mye, men oppfølging og tilrettelegging av trening har vist seg å være positivt.

Selv yngre eldre og unge mennesker kan ha utbytte av å gjøre enkle øvelser for å forebygge dårlig balanse, selv om programmet først og fremst er for de eldre, forklarer forskeren.

Mange brudd i Norge

I Norge har vi svært mange hofte- og benbrudd og stadig flere eldre som bor hjemme.

Samtidig er det et samfunnsmål at flest mulig skal klare å bo hjemme.

– Fall påvirker både fysisk og mental funksjon og har mange ringvirkninger. Eldre ønsker selv å bo hjemme og blir fort passive hvis de må på sykehus eller institusjon, sier forskeren.

Fall kan ha flere årsaker, blant annet fysisk helse, bruk av medikamenter, hvordan man har det hjemme, lys i trappeganger, tilrettelegging, skotøy og alkoholbruk. I tillegg er det naturlig at mange eldre får dårligere balanse.

Fikk bedre livskvalitet

Maria Bjerk er stipendiat ved Institutt for fysioterapi ved OsloMet og har gjennomført en stor praksisrelevant studie som heter «Aktiv og stø – et liv i balanse - Fallforebygging i primærhelsetjenesten» (se faktaboks).

Studien er utført i samarbeid med primærhelsetjenesten og praksisfeltet i de seks kommunene Sørum, Lørenskog, Rælingen, Bærum, Skedsmo og Frogn i Akershus.  

– Vi har samarbeidet tett med saksbehandlere, hjemmesykepleien og fysioterapeuter i å veilede og motivere brukere til trening. Her har vi målt livskvalitet, fysisk funksjon og frykt for å falle før og etter deltakelse i programmet.  

Pasienter med hjemmetjenester

– Det er lite forskning på eldre med hjemmetjenester og fall, og som er gjort ute i praksisfeltet i kommunene, sier Bjerk om noe av bakgrunnen for prosjektet. 

– Vi ønsket å se hvordan et slikt forskningsbasert program fungerte i virkeligheten og ikke bare på papiret, om programmet hadde effekt på livskvalitet, fysisk funksjon og frykt for fall. Samtidig ønsket vi å få erfaringer og tilbakemeldinger fra brukere og fysioterapeuter som var involvert, sier hun.

Ble mer aktive i dagliglivet

– Brukerne viste seg å bli sterkere og fortalte om større aktivitet i dagliglivet, som å gå, gjøre daglige aktiviteter på kjøkkenet, gå i trapper og bedre balanse. De fortalte at de likte utfordringene og at fysioterapeutene satte mål som de opplevde å mestre, sier forskeren.

Fysioterapeutene trakk frem det positive ved øvelser som er lette å utføre, er knyttet til dagliglivet, kan tilpasses helsetilstand og krever lite utstyr.

Fire enkle øvelser for å forebygge fall

1. Sett deg på en stol uten å bruke armene eller armlenene. Etter hvert kan du lukke øynene samtidig, heve eller senke stolen.
2. Veksle mellom å gå på tå og hele foten. Fortsett med å gå på tå, og etter hvert kan du forsøke å lukke øynene samtidig.
3. Gå i åttetall. Utvid øvelsen med lukkede øyne.
4. Gå i trapper, både opp og ned.

Forenklet Otago-programmet

Programmet tar utgangspunkt i Otago, et program for å forebygge fall. Programmet er basert på egentrening med øvelser for balanse og styrke der fysioterapeuter veileder de eldre underveis. Målet med øvelsene er bedre balanse og mobilitet ved å øke vanskelighetsgraden på øvelsene.

Forskningsprosjektet har forenklet programmet og målrettet det mot brukere av hjemmetjenester.

– Øvelsene og intensiteten ble tilpasset den enkeltes behov og yteevne.  For noen var det nok med tre til fire øvelser, andre gikk gjennom hele programmet, sier forskeren og forteller om mange skrøpelige som fant det vanskelig å delta dersom de hadde måttet ut av hjemmene og forplikte seg over lang tid.

– Jeg håper nå at denne forskningen kan inspirere flere i primærhelsetjenesten til å ta i bruk erfaringene vi har høstet gjennom programmet, sier forskeren.

Referanser

Kontakt

Laster inn ...

Relaterte saker

Sara Cederbom viser Berit Knudtzon treningsøvelser i en dagligstue.
Trener seg til mindre smerter

Mange eldre sliter med ulike typer smerter. For Berit Knudtzon (92) hjalp det å begynne å trene hjemme med en fysioterapeut.

Eldre kvinne som sitter i en stol og titter ut av vinduet.
– Inaktivitet er vår tids tause morder

Selv korte perioder med inaktivitet kan få store konsekvenser for eldre mennesker. Forskere etterlyser mer ressurser til trening for eldre under pandemien.

Tre eldre personer trener i en sal.
Eldre med demens trenger trening

Mange eldre med demens er i dårlig fysisk form. Forskere etterlyser tilrettelagte treningsprogram for denne sårbare pasientgruppen.

Forskningsartikkel av:
Fakultet for helsevitenskap (HV)
Publisert: 14.05.2019
Sist oppdatert: 06.08.2020
Tekst: Anne-Mai Teigmo
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix