Er du leder eller ønsker å bli det? Da bør du kunne dette

To kvinner ser på noe på en pc i et kontorlokale.

– Dagens samfunn forandrer seg i et høyt tempo. Fremtidens ledere må være tilpasningsdyktige, spesielt i møte med stor usikkerhet, sier universitetslektor Even Haug Larsen ved OsloMet.

Han underviser i entreprenørskap og innovasjon og forsker på entreprenørutdanning.

Eksperimentering og empati

Haug Larsen understreker at alle som ønsker å være ledere i fremtiden trenger såkalt entreprenøriell kompetanse. Med det mener han at de må være innovative personer som oppdager og skaper muligheter, og gjør noe med disse mulighetene.

Det handler om å ta initiativ og teste ut mulige løsninger sammen med kolleger og eventuelle eksterne som kan bidra.

– Du må være villig til å utfordre normer, systemer og regler, omfavne usikkerhet og reflektere underveis slik at det du erfarer blir til kunnskap.

Det er spesielt tre ferdigheter som er viktige for å utvikle entreprenøriell kompetanse, nemlig evnen og viljen til å eksperimentere, velutviklet empati og gode samarbeidsevner.

Nordmenn har lav selvtillit

Tre av ti nordmenn sier at de ikke tør å være innovative og nyskapende på jobb på grunn av frykten for å feile, ifølge Global Entrepreneurship Monitor. Det er på linje med gjennomsnittet i EU.

Samtidig har nordmenn lav selvtillit når det kommer til egen entreprenøriell kompetanse, faktisk blant de laveste i verden.

Det er imidlertid ingen grunn til å gi opp hvis du er blant dem som ikke tror du er god på innovasjon, nytenking og entreprenørskap på arbeidsplassen. Disse ferdighetene kan nemlig trenes opp.

Haug Larsen trekker frem fem måter du kan utvikle denne kompetansen på.

1. Få oversikt

Spør deg selv hvilke ressurser du har tilgjengelig, og hva du trenger fra andre både innenfor og eventuelt utenfor organisasjonen.

Hva er du flink til, og hvem kjenner du? Begynn her og bygg videre på det du er god på, anbefaler Haug Larsen.

2. Utfordre stemmen som sier at du ikke klarer

Når du møter på et nytt problem, eller situasjoner med høy grad av usikkerhet, prøv å utfordre «stemmen» som sier at du ikke klarer det. Ikke vær redd for å eksperimentere og teste.

– Kast deg ut i det. Hvis du ikke prøver, vil du ikke få ny innsikt til å løse utfordringen. Og feiler du, lærer du også av det.

3. Ikke jakt det perfekte - Godta «godt nok»

Godta at det er greit å finne løsninger som nesten riktige, i stedet for å bruke lang tid på å komme frem til et «rett svar».

Bruker du for lang tid på å analysere og forsøke å forutse hva som er den aller beste løsningen, mister du verdifull tid.

4. Bli bedre på empati

– Empati er en nøkkelkompetanse i arbeidslivet i dag og vil bli enda viktigere i fremtiden, sier Haug Larsen.

Han anbefaler ledere eller lederspirer om å jobbe med å bli mer empatiske.

– Vis at du virkelig bryr deg om dine kollegaer og kunder. Forsøk å få bedre forståelse og innsikt i andres liv.

Det kan også være lurt å lære seg ulike måter å forstå andre på gjennom kvalitative forskningsmetoder. For eksempel strukturert observasjon eller en-til-en-intervju.

– Empati er også en viktig egenskap i teamarbeid. Empati vil hjelpe ansatte å håndtere følelser som dukker opp og å reagere på en god måte i møte med kolleger. Empati er essensielt for nettverksbygging, ledelse og teamarbeid.

For å sikre oss en plass i fremtidens arbeidsliv bør vi også forstå hva mennesker kan gjøre og hva som kan automatiseres og digitaliseres. Vi bør fokusere på det vi mennesker gjør best, nemlig å føle, vise empati og jobbe sammen, understreker han.

5. Bygg effektive team

Sørg for at teamene på arbeidsplassen har høy grad av psykologisk trygghet. Det vil si at medlemmene våger å ta sosial risiko, de synes ikke det er flaut å ta feil og gruppa verdsetter spørsmål og nye ideer.

Dette kan du få til ved å ha tydelige forventninger til hver enkelt og teamet som helhet, invitere til deltakelse og skape en kultur hvor det er lov å prøve og feile.

– På den moderne arbeidsplassen foregår stadig flere av arbeidsoppgavene i team. Faktisk har teamarbeid på arbeidsplassen økt med over 50 prosent de siste 20 årene. Med effektive team kan bedriften reagere raskt og fleksibelt på endringer.

Så hva kjennetegner et effektivt team?

Google har gjort en intern undersøkelse av 180 team for å finne ut av nettopp dette. De oppdaget at det handlet mindre om hvem som var på teamet, men mer om hvordan teamet jobbet sammen.

Det som var viktigst var

 1. psykologisk trygghet
 2. pålitelighet - at medlemmene kan stole på at alle leverer kvalitet til rett tid
 3. god struktur og tydelige mål og forventninger
 4. mening i arbeidet
 5. påvirkning - at medlemmene kan påvirke teamet og organisasjonen

Forskerens tips til ledere

 • Gi slipp – deleger ansvar og beslutningsmakt
 • Se for deg kunden i alle beslutninger du tar
 • Skap en kultur for å jobbe frem og teste ideer – gjør det trygt å feile
 • Eksperimenter – start i det små og gjør det nå!
 • Prioriter kompetansebygging i organisasjonen og ansett folk som kan bidra til endring
 • Bygg endringskultur – endring starter med deg selv
 • Finn din egen vei – det finnes flere måter å lede på

Kontakt

Laster inn ...

Relaterte saker

Illustrasjonsbilde av fire mennesker som sitter rundt et bord med pcer og snakker.
Hvordan løser vi best problemer i grupper?

Ny bok gir gode tips om hvordan mennesker kan løse kompliserte problemer sammen.

Illustrasjonsbilde av to kollegaer som sitter sammen i et kontor.
Dette hjelper ledere til å håndtere overbelastning

Ny studie: Hvordan skal ledere klare å beholde et godt forhold til medarbeiderne når de selv har for mye å gjøre?

Ung mann stående på en stol med en laptop i venstre hånd som bøyer seg over et bord for å gi en sittende kvinne high five med høyre hånd.
Hva får deg til å føle deg mest vellykket på jobb – mestring eller prestasjon?

Det kan ha noe å si for hvor utholdende du er når du sliter med oppgaver og hvor mye tid du bruker på å utvikle deg.

Kvinne som står og snakker til tre sittende og smilende medarbeidere i et kontorlandskap
Slik vil kunstig intelligens påvirke ledere

Fem råd til ledere for å få mest mulig ut av kunstig intelligens.

Høyrehendene til to personer som hilser på hverandre.
Lønner seg å ansette folk som bryr seg om andre

Organisasjoner bør ansatte folk som ikke først og fremst bryr seg om seg selv, men som også er opptatt av andre.

Publisert: 02.08.2022
Sist oppdatert: 02.08.2022
Tekst: Heidi Ertzeid
Foto: Maskot / Scanpix