Får norske barn i seg nok B12 ved fullamming?

Illustrasjonsbilde av baby som ammer.

Flere forskere har tatt til orde for at barn som blir fullammet kan få i seg for lite av vitaminet B12 (aftenposten.no).  

B12 er avgjørende for optimal vekst og kognitiv utvikling hos barnet. Mangel på det viktige vitaminet kan for eksempel føre til at barnet ikke vokser som normalt.  

Nå viser en ny studie fra OsloMet at B12-statusen er god blant ammende mødre i Norge. 

Hva er B12?

Vitamin B12 - også kalt kobalamin - er et vitamin som er av avgjørende betydning for DNA-produksjon i kroppens celler.

Spesielt sårbare er hurtigvoksende celler som blodceller og slimhinner i tarmsystemet. Nerveceller er også sårbare for vitamin B12-mangel.

Vitaminet kan ikke lages i kroppen og må derfor tilføres gjennom kosten.

Kjøtt, fisk, sjømat, egg og melkeprodukter er de viktigste kostholdskildene for vitamin B12.

Kilde: Norsk Helseinformatikk AS (nhi.no)

– Resultatene våre tyder på at barna som blir fullammet får i seg nok B12, sier professor Sigrun Henjum ved OsloMet, som er en av forskerne bak studien.  

Portrettbilde av Sigrun Henjum.

Professor Sigrun Henjum ved OsloMet. Foto: Sonja Balci / OsloMet. Foto: Sonja Balci / OsloMet

I studien, som er den største i sitt slag i Norge, har forskerne både sett på mødrenes B12-inntak og analysert mødrenes urin og morsmelk. 175 norske mødre med barn fra null til seks måneder har deltatt i studien.  

– Studien vår viser at mødrene har et godt inntak, god status og at mengden B12 i morsmelken også ligger innenfor normalen, sier Henjum. 

Går noe ned 

Forskerne ser riktignok at mens mødrenes B12-status holder seg god seks måneder etter fødselen, går mengden i morsmelken noe ned.  

– I studien er ikke barnas blod målt, men vi ser via beregninger av B12-konsentrasjon i morsmelk at barna trolig får i seg nok av det viktige vitaminet.  

Verdens Helseorganisasjon (WHO) har standardmål for hvor mye morsmelk barna drikker hver dag, som brukes til å regne ut om de får i seg nok.  

De viktigste B12-kildene 

Kjøtt, fisk, sjømat, egg og melkeprodukter er de viktigste kildene til vitaminet.  

I denne studien er kun to prosent av mødrene vegetarianere. Tidligere studier har vist at i høyinntektsland finner man vanligvis kun B12-mangel hos fullammede spedbarn med mødre som er vegetarianere. 

– Oppsummert kan vi si at mødre som spiser kjøtt, fisk og egg eller melk har morsmelk med nok B12. 

Mors B12-status i graviditeten har også noe å si.  

– Har mor god status i graviditeten, blir også barnet trolig født med god status, sier Henjum.  

Ingen forskjell med tilskudd 

Fakta om studien

Målet med studien var å undersøke B12-inntaket og -konsentrasjonen i morsmelk hos ammende mødre, samt mors B12-status. Fullammende barns B12-inntak ble også beregnet de første seks månedene etter fødsel.

I studien har forskerne både sett på mødrenes B12-inntak og analysert mødrenes urin og morsmelk. 175 norske mødre med barn fra null til seks måneder har deltatt i studien. Blant dem fullammet åtte av ti mødre.

Studien er en av de første studiene på B12 i morsmelk i Norge.

Forskerne fant også at det ikke var noen forskjell på B12-mengden i morsmelken til mødrene som tok tilskudd og mødrene som ikke gjorde det.  

Bruk av tilskudd påvirket ikke B12-status hos mor, noe man kunne forventet hvis mødrene hadde hatt lav status. 

– Resultatene våre kan være påvirket av at det ikke var noen som hadde B12-mangel. Dersom en har nok av det viktige vitaminet i maten så klarer en trolig ikke å ta opp det lille ekstra fra tilskudd, sier Henjum.  

Få studier 

Hittil er det gjennomført få studier av B12 i morsmelk i velernærte befolkningsgrupper.  

– Med våre analyser av B12 i morsmelk bidrar vi til nye data på dette feltet.  

– Nå trenger vi mer forskning for å forstå hvordan mors B12-status påvirker morsmelken, og ikke minst effekten mengden i melken har på barnas status, avslutter Henjum.  

Lurer du på hva det er viktig å huske på når du ammer? Les Helsedirektoratets anbefalinger (helsedirektoratet.no).

Referanse 

Henjum, S., Manger, M., Hampel, D. et al. Vitamin B12 concentrations in milk from Norwegian women during the six first months of lactation. Eur J Clin Nutr (2020). 

Kontakt

Laster inn ...
Gravid kvinne og jordmor.
Jordmødre: Har for få folk til å gi kvinnene god nok omsorg

Mange jordmødre mener det er en stor utfordring å gjøre arbeidet sitt på en tilfredsstillende måte, viser en studie.

Mann og dame sitter i en sofa med et barn på fanget og en som står på fanget til mannen
Norge må tilpasse seg lavere fødselstall

All statistikk tyder på at statsministerens bønn om flere barn ikke vil føre frem.

Notater om matlaging i perm og en penn som ligger oppå et av arkene.
Unge kvinner får i seg for lite jod

Hver tredje unge kvinne har kritisk lave jodnivåer.

Ansikt av et nyfødt barn delvis dekket av dyne
Hvilken fødsel foretrekker norske kvinner?

OsloMet-forsker Lena Henriksen har flere råd til gravide som har fødselsangst og ønsker seg keisersnitt.

Forskningsartikkel av:
Fakultet for helsevitenskap (HV)
Publisert: 23.03.20
Sist oppdatert: 23.03.20
Tekst: Heidi Ertzeid
Foto: Kai Jensen / Samfoto og Sonja Balci / OsloMet