DARE – Dialogue on radicalisation and equality

Prosjektet vil undersøke unge folks møter med radikale og ekstremistiske budskap og grupperinger, hvordan disse budskapene blir tatt imot, og hvordan de foretar valg om veien videre. De radikale miljøene inkluderer både høyreytterliggående og ekstrem islamisme.

DARE baseres primært på kvalitative intervjuer med unge folk mellom 12 og 30 i en rekke ulike land, ettersom dette er målgruppen for rekruttering, og fordi eksisterende forskning regner dem som spesielt mottakelige for radikalisering.

Forskningen er direkte forankret til policy og praktiske tiltak blant interessenter som er involvert via forskjellige komiteer, brukergrupper og deltakerfora. Gjennom et slikt samarbeid ønsker DARE å utvikle redskaper og framgangsmåter som kan brukes blant unge folk i både formelle og uformelle sammenhenger for å motvirke voldelig radikalisering.

DARE finansieres av Horisont 2020, EU’s rammeprogram for forskning og innovasjon. Prosjektet inkluderer partnere i Belgia, Kroatia, Frankrike, Tyskland, Hellas, Malta, Norge, Polen, Russland, Nederland, Storbritannia, Tunisia og Tyrkia, tilsammen 13 land.

Prosjektet startet i mai 2017, vil vare i fire år og koordineres av Universitetet i Manchester. Norske partnere er OsloMet, ved NOVA (Velferdsforskningsinstituttet) og LUI (Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier), i tillegg til CERES, Universitetet i Oslo.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 725349

 • Samarbeidspartnere

   

  • The university of Manchester (coordinator)
  • École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS)
  • Anadolu University
  • ​Collegium Civitas University (Civ)
  • The Institute of Social Sciences Ivo Pilar
  • Research Unit on Right-Wing Extremism (FORENA)
  • European Network Against Racism
  • People for Change Foundation
  • The German Institute on Radicalization (GIRDS)
  • The Higher School of Economics
  • Leiden University
  • Panteion University
  • The University of Sfax
  • Teeside University
  • The People for Change Foundation
  • The University of Birmingham
 • Prosjektdeltakere