English version

Nasjonal trygghetsundersøkelse

Prosjektet skal gi kunnskap om uro og utsatthet for lovbrudd i Norge.

Nasjonal trygghetsundersøkelse vil gi kunnskap om uro og utsatthet for lovbrudd i Norge. Per i dag er det flere norske datakilder for slik kunnskap, men selv i kombinasjon etterlater disse kildene noen kunnskapshull. Eksisterende statistikker, som anmeldelsesstatistikken, gir ikke et fullstendig bilde ettersom 1) uro ikke blir målt, og særlig fordi 2) det er grunn til å tro at en god del lovbrudd ikke blir anmeldt.

Delta i undersøkelsen her (trygghetsundersokelsen.no/)

Kunnskap om utsatthet og uro er viktig for planlegging av tiltak og annen politikkutforming. 

Nasjonal trygghetsundersøkelse blir gjennomført i første halvdel av 2021. Et representativt utvalg på omtrent 70 000 individer i alderen 16-84 år blir trukket fra Folkeregisteret og invitert til å delta i undersøkelsen. Deltakerne i undersøkelsen blir spurt om både uro og utsatthet for en rekke lovbrudd.

Undersøkelsen er et samarbeidsprosjekt mellom NOVA (prosjektleder) ved OsloMet, Ideas2evidence og Frischsenteret, og blir finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet. 

 • Prosjektdeltakere

   Laster inn ...
  • Samarbeidspartnere

   • Ideas2evidence
   • Frischsenteret

  Aktuelt fra prosjektet

  Eldre kvinne med hvitt hår ser bekymret ut vinduet.
  Hvor mange blir egentlig utsatt for lovbrudd?

  Har du blitt utsatt for noe kriminelt og ikke anmeldt det? En ny befolkningsundersøkelse skal gi oss kunnskap om hvor utsatt nordmenn er for lovbrudd.