English version
Viggo Jan Vestel

Viggo Jan Vestel

Kort om

Viggo Vestel er ansatt som forsker I ved Seksjon for Ungdomsforskning, og har doktorgrad i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo. Han har i en årrekke arbeidet med en serie prosjekter rundt flerkulturelle ungdomsmiljøer og oppvekst i Oslos drabantbyer. Interessene spenner vidt, fra kulturteori, semiotikk, og kreativitet både i dagligliv, og mer spesifikt innen musikk og estetiske genre, til sosiale klasser, gryende politisk bevissthet, og politiske ekstremisme.

Viggo Vestel is a researcher at NOVA, Section for Youth Research, and has his Ph.D. from the University of Oslo. He has for several years worked on a series of projects around multicultural youth milieus and growing up in block area suburbs in Oslo. His interests are wide, from cultural theory, semiotics, and creativity - both in everyday life,and more specifically within music and aesthetical genres - to subcultures, social class, emerging political consciousness, and political extremism.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosialantropologi

Emner

Politisk mobilisering   Ungdom   Ungdomskultur   Minoritetsungdom   Ekstremisme   Fritidsklubb

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Vestel, Viggo Jan (2018). Youth, extremism and the liminoid. Right-wing antiislamist versus radical Islam in Norway. Øverland, Gwynyth; Andersen, Arnfinn J.; Førde, Kristin Engh; Grødum, Kjetil; Salomonsen, Joseph (Red.). Violent Extremism in the 21st Century: International Perspectives . s. 15-44. Cambridge Scholars Publishing.

Jacobsen, Christine M.; Vestel, Viggo Jan (2018). 'Look into my eyes': music, religion, and the politics of Muslim youth in Norway. Journal of Muslims in Europe. Vol. 7.
https://doi.org/10.1163/22117954-12341344

Pedersen, Willy ; Vestel, Viggo Jan ; Bakken, Anders (2017). At risk for radicalization and jihadism? A population-based study of Norwegian adolescents. Cooperation and Conflict.
https://doi.org/10.1177/0010836717716721

Vestel, Viggo Jan (2016). I gråsonen. Ungdom og politisk ekstremisme i det nye Norge. ISBN: 978.82.15.02576.6. 252 s. Universitetsforlaget.

Øia, Tormod; Vestel, Viggo Jan (2014). Generasjonskløfta som forsvant : et ungdomsbilde i endring. 35 s. Tidsskrift for ungdomsforskning.

Vestel, Viggo Jan (2014). De som er kasta ut av det normale : om selvskading og selvterapi i et emo/alternativt miljø i "Torsdal", Norge. 35 s. Tidsskrift for ungdomsforskning.
http://hdl.handle.net/10642/2587

Gudmundsson, Gestur; Beach, Dennis; Vestel, Viggo Jan (2013). Youth and marginalization. Young people from immigrant families in Scandinavia. ISBN: 1872767680. 179 s. Tufnell Press.

Vestel, Viggo Jan (2012). Pionerer i det nye Norge. Alghasi, Sharam; Eide, Elisabeth; Eriksen, Thomas Hylland (Red.). Den globale drabantbyen. Groruddalen og det nye Norge. s. 35-57. Cappelen Damm Akademisk.

Vestel, Viggo Jan ; Andersson, Mette; Jacobsen, Christine M.; Rogstad, Jon Christian (2012). Kritiske hendelser - Nye stemmer. Politisk engasjement og transnasjonal orientering i det nye Norge. ISBN: 978-82-15-01823-2. 271 s. Universitetsforlaget.

Vestel, Viggo Jan ; Eriksen, Thomas Hylland (2012). Groruddalen, Alna og det nye Norge. Alghasi, Sharam; Eide, Elisabeth; Eriksen, Thomas Hylland (Red.). Den globale drabantbyen. Groruddalen og det nye Norge. s. 15-32. Cappelen Damm Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig