English version
Bhupendra Kumar KC

Bhupendra Kumar KC

Kort om

Mine forskningsinteresser inkluderer forskning på lærerutdanning, undervisning og læring, mangfold, rettferdighet og sosial rettferdighet i utdanning, kritisk pedagogikk og komparative og internasjonale perspektiver på utdanning og utvikling.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

KC, Bhupendra Kumar; Ohna, Stein Erik Solbø (2021). Preservice teachers’ reflections on diversity and on teaching diverse pupils in Norwegian compulsory school. 21 s. Acta Didactica Norden (ADNO). Vol. 15.
https://doi.org/10.5617/adno.7821Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig