English version
Pål E. Dingstad

Pål E. Dingstad

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Diskursanalyse   Kulturanalyse   Organisasjonsteori   Storyline   Kultur   Kritisk refleksjon   Organisasjonskultur   Foucault   Samfunnsfaglig didaktikk   Samfunnsfaglig barnelitteratur

Vitenskapelige publikasjoner

Dingstad, Pål E. (2020). Munthe og maten. Maten og måltidet som arena for korrigering og moralisering i Margrethe Munthes barnelyrikk. Dybvik, Hilde; Karlsson, Eivind (Red.). Fra bordvers til bildebøker. Mat og måltider i barnelitteraturen. s. 47-65. Fagbokforlaget.

Dingstad, Pål E. (2018). Makt og medvirkning i barnehagen. En problematisering. Wolf, Kristin Rognerud Danielsen; Svenning, Sverre Bjørn (Red.). Perspektiver på barns medvirkning i barnehagen. Universitetsforlaget.

Dingstad, Pål E. (2012). "Åttetoget til Tokyo": praktisk arbeid med nærmiljø og samfunn i barnehagen. Otterstad, Ann Merete; Rossholt, Nina (Red.). Barnehagelærerutdanningens kompleksitet. Bevegelser i faglige perspektiver. s. 290-313. Universitetsforlaget.

Rhedding-Jones, Jeanette; Rossholt, Nina ; Dingstad, Pål E. (2006). A research project aiming to develop a research culture around matters of gender, complexity and diversity. 12 s. Australian Research in Early Childhood Education. Vol. 13. Gender, Complexity and Diversity

Rhedding-Jones, Jeanette; Arnesen, Anne-Lise ; Dingstad, Pål E. ; Rossholt, Nina (2005). Strengthening partnerships locally and internationally: experiences and reflections from a Norwegian research project. New Zealand Research in Early Childhood Education. Vol. 7.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig