English version
Erik Straume Bussesund

Erik Straume Bussesund

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Johnsen, Erik Straume (2022). Professional Digital Competency – What is the problem with teachers?. NERA 2022. The Nordic Educational Research Association.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig