English version
Frode Torgeir Andersson

Frode Torgeir Andersson

Fagområder

Emner

Yrkesfaglærerutdanning   Bachelorutdanning

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Lensjø, Marit ; Andersson, Frode Torgeir ; Storvik, John Eivind (2024). Praktisk yrkesopplæring på nett: En case-studie av yrkesfaglæreres undervisningspraksis under covid-19-pandemien [Practical vocational training on the internet: A case study of vocational teachers’ teaching practice during the covid-19 pandemic]. Nordic Journal of Vocational Education and Training.
https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2414131Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig