English version
Kai Andre Fegri

Kai Andre Fegri

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Fegri, Kai Andre (2017). Vi vil bli bedre.

Fegri, Kai Andre (2017). Yrkessjåførlærerutdanningen. Molde-konferansen. SOTIN.

Fegri, Kai Andre; Andersen, Paul Erling; Øvernes, Kristian (2017). Vi vil bli bedre.

Fegri, Kai Andre (2016). VVCR - Driver risk asessment.Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig