English version
Tatjana Bru Blixen

Tatjana Bru Blixen

Kort om

Andrespråksdidaktikk
Norsk som andrespråk
Literacy som tverrfaglig kompetanse i fag og yrker
Systemisk funksjonell lingvistikk (SFL)
Funksjonell grammatikk
Flerkulturell pedagogikk

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Anvendt språkvitenskap

Emner

Lærerutdanning   Flerspråklig literacy

Regioner

Norden

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Blixen, Tatjana Bru; Hellne-Halvorsen, Ellen Beate (2022). «All teachers are language teachers» A Norwegian Study on How Teachers in Vocational Education and Training Programs Experience and Reflect on Complementary Literacy Practices and Didactic Strategies in Multicultural Classrooms. Teräs, Marianne; Kontio, Janne; Moreno Herrera, Lazaro; Gougoulakis, Petros (Red.). Emergent Issues in Research on Vocational Education & Training Vol. 7. s. 307-341. Bokförlaget Atlas.
https://doi.org/https://www.edu.su.se/polopoly_fs/...

Blixen, Tatjana Bru; Pannell, Justin (2020). “Teachers’ Understanding and Enactment of Critical Literacy – A Lack of Unified Teaching Method”. 19 s. Cogent Education. Vol. 7.
https://doi.org/10.1080/2331186X.2020.1826073Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig