English version
Tatjana Bru Blixen

Tatjana Bru Blixen

Kort om

Andrespråksdidaktikk
Norsk som andrespråk
Literacy som tverrfaglig kompetanse i fag og yrker
Systemisk funksjonell lingvistikk (SFL)
Funksjonell grammatikk
Flerkulturell pedagogikk

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Anvendt språkvitenskap

Emner

Lærerutdanning   Flerspråklig literacy

Regioner

Norden

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Blixen, Tatjana Bru ; Fegri, Kai Andre ; Hellne-Halvorsen, Ellen Beate (2023). Multicultural Perspectives in Driving Instructor Education and Driving Schools for Professional Drivers in Norway. Teräs, Marianne; Osman, Ali; Eliasson, Eva (Red.). Migration, Education and Employment. Pathways to Successful Integration. Springer.
https://doi.org/10.1007/978-3-031-41919-5

Blixen, Tatjana Bru ; Hellne-Halvorsen, Ellen Beate (2022). «All teachers are language teachers» A Norwegian Study on How Teachers in Vocational Education and Training Programs Experience and Reflect on Complementary Literacy Practices and Didactic Strategies in Multicultural Classrooms. Teräs, Marianne; Kontio, Janne; Moreno Herrera, Lazaro; Gougoulakis, Petros (Red.). Emergent Issues in Research on Vocational Education & Training Vol. 7. s. 307-341. Bokförlaget Atlas.
https://www.edu.su.se/polopoly_fs/1.597973.1644850

Blixen, Tatjana Bru ; Pannell, Justin (2020). “Teachers’ Understanding and Enactment of Critical Literacy – A Lack of Unified Teaching Method”. 19 s. Cogent Education. Vol. 7.
https://doi.org/10.1080/2331186X.2020.1826073Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig