English version
Kristin Andreassen

Kristin Andreassen

Kort om

Kristin Andreassen er førsteamanuensis i keramikk og plastiske materialer. Hun veileder og forsker innenfor området 3D-print med leirebaserte materialer.
Hun er emneleder for BAPD1400, Eksperimenterende material og teknikk og underviser også i emnet "Aesthetics of materiality". Hun har bakgrunn som keramiker og skulptør og er aktiv med utstillinger på internasjonalt nivå. Hun er medlem av "The International Academy of Ceramics", som er offisiell partner til UNESCO.

Fagområder

Emner

Kunst   Kunsthåndverk   Keramikk   Formgiving   Additiv tilvirkning

Land

Norge   Sverige

Forskningsprosjekter

  • Crafthub

    Sammen med partnere i åtte europeiske land har Institutt for produktdesign og Institutt for estetiske fag blitt partner i EU-prosjektet CraftHub. Prosjektet er en del av EUs satsing på store samarbeidsprosjekter innenfor de kreative fagene.

Vitenskapelige publikasjoner

Andreassen, Kristin ; Lyche, Wenche ; Haugen, Sigrid (2019). THE DIGITAL WORKSHOP ZONE OF PROXIMAL DEVELOPMENT – STUDENT SHOPPING AMONGST ADVANCED PRODUCTION PROCESSES. von Bohemia, Erik; Kovacevic, Ahmed; Buck, Lyndon; Brisco, Ross; Evans, Dorothy; Grierson, Hilary (Red.). DS 95: Proceedings of the 21st International Conference on Engineering and Product Design Education (E&PDE 2019), University of Strathclyde, Glasgow. 12th -13th September 2019. The Design Society.
https://doi.org/10.35199/epde2019.89

Lyche, Wenche ; Berg, Arild ; Andreassen, Kristin (2018). Parametric Design Thinking about Digital and Material Surface Patterns. Bohemia, Erik; Kovacevic, Ahmed; Buck, Lyndon; Childs, Peter; Green, Stephen; Hall, Ashley (Red.). Proceedings of E&PDE 2018 - 20th International Conference on Engineering and Product Design Education, Diversity or Conformity, Dyson School of Engineering, Imperial College, London. 6th - 7th September 2018. s. 306-311. The Design Society.
https://www.designsociety.org/download-publication

Heimer, Astrid Maria ; Andreassen, Kristin ; Haugen, Sigrid (2017). Values of crafting in design education. Berg, Arild; Bohemia, Erik; Buck, Lyndon; Gulden, Tore; Kovacevic, Ahmed; Pavel, Nenad (Red.). Proceedings of E&PDE 2017 - International Conference on Engineering and Product Design Education. Building Community: Design Education for a Sustainable Future . s. 116-121. The Design Society.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig