English version
Lars Erik Larsen

Lars Erik Larsen

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Larsen, Lars Erik ; Thue, Fredrik W. (2021). Elitist tradition and democratic reform: Norwegian and Danish upper-secondary teacher cultures in transition, 1960-1994. Larsen, Jesper Eckhardt; Schulte, Barbara; Thue, Fredrik W. (Red.). Schoolteachers and the Nordic Model: Comparative and Historical Perspectives. s. 173-189. Routledge.
https://doi.org/10.4324/9781003082514-14Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig