English version
Lars Erik Larsen

Lars Erik Larsen

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Mausethagen, Sølvi; Gundersen, Torbjørn; Larsen, Lars Erik; Osland, Oddgeir (2018). Evaluering av lærerprofesjonens etiske råd. 106 s.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig