English version
Nina Alnes Haslie

Nina Alnes Haslie

Kort om

Sosialantropolog og kommunikasjonsrådgiver ved AFI.

Arbeidsområder: Forskningsformidling, foto, mediekontakt, nettpublisering, sosiale medier og internkommunikasjon.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosialantropologi

Emner

Arbeidsliv   Materiell kultur   Turisme   Kunnskapsregimer   Kulturarv   Miljø og utvikling

Land

Cuba   Nicaragua

Administrative arbeidsområder

Forskningsformidling   Foto   Mediekontakt   Nettpublisering   Sosiale medier   Internkommunikasjon   Samfunnskontakt

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Haslie, Nina Alnes (2013). Sukker, sjørøvere og sement: Kampen om Verdensarven i Trinidad de Cuba. Arr - Idéhistorisk tidsskrift .Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig