English version
Silje Margrete Ohren Strand

Silje Margrete Ohren Strand

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Strand, Silje Margrete Ohren ; Hammerstad, Gøril Margrethe Thomassen; Kermit, Patrick Stefan ; Getz, Linn Okkenhaug (2023). Samarbeidet om å etablere koherens: En studie av den interaksjonelle dynamikken mellom lege, pasient og tolk under tolkede samtaler. ISBN: 978-82-326-7213-4. 267 s. Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet. Vol. 2023.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig