English version
Stephanie Hoebeke

Stephanie Hoebeke

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Hoebeke, Stephanie ; Strand, Ingri ; Haakonsen, Peter (2021). Programming as a New Creative Material in Art and Design Education. Techne Serien. Vol. 28.
https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/artiPublikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig