English version
Kari Saasen Strand

Kari Saasen Strand

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Humaniora

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Ringvold, Tore Andre ; Strand, Ingri ; Haakonsen, Peter ; Strand, Kari Saasen (2023). AI Text-to-Image Generation in Art and Design Teacher Education. A Creative Tool or a Hindrance to Future Creativity?. Davies, Sarah; McLain, Matt; Hardy, Alison; Morrison-Love, David (Red.). PATT40 The 40th Pupils’ Attitudes Towards Technology Conference. LJMU Library Journal Hosting Service.

Strand, Kari Saasen ; Haakonsen, Peter ; Fauske, Laila Belinda (2020). E-textiles: An interdisciplinary approach. Problem solving in an educational context. 13 s. FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk. Vol. 13.
https://doi.org/10.7577/formakademisk.3872Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig