Tom Muir

Tom Muir

Fagområder

Emner

Engelsk litteratur, EAP Aademisk engelsk

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Muir, Tom (2018). Writing and Risk: Magic, Occult, Exorcisms. Journal of Academic Writing . Vol. 8.

Muir, Tom (2017). Three Views of a Secret: The "Mønsterlig". Kvinder, Køn og Forskning . Vol. 26.

Muir, Tom (2010). Without Remainder: Ruins and Tombs in Shakespeare's Sonnets. Textual Practice . Vol. 24.

Muir, Tom (2010). Spectres of Spenser: Translating the Antiquitez. Spenser Studies: A Renaissance Poetry Annual . Vol. 25.Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig