Generelle campusbilder_BAW_11.jpg

Stipendiat i yrkespedagogikk/pedagogikk/utdanningsvitenskap

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 650 ansatte og 7400 studenter, og holder til i Oslo og Viken. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for yrkesfaglærerutdanning (YLU) er det ledende fagmiljøet for yrkespedagogisk arbeid i Norge, med en bred satsing på forskning og utvikling i nært samarbeid med arbeidslivet. Instituttet utdanner yrkesfaglærere og trafikklærere, tilbyr praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag, master i yrkespedagogikk og en rekke etter- og videreutdanninger. Kompetansesenteret for yrkesfag, som inngår i instituttet, har betydelig oppdragsvirksomhet.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier har ledig en åremålsstilling som stipendiat tilknyttet Institutt for Yrkesfaglærerutdanning (YLU). Les mer om instituttet her.

 

Arbeidsområde

Stipendiatstillingen finansieres som 100 % stilling i tre år, og har forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Stillingen er ledige fra 01.09.2024.

Søkere skal utarbeide en prosjektbeskrivelse som skal legges ved søknaden etter malen som finnes her. Du kan selv velge tema for prosjektet, og hvilken forskergruppe du ønsker at prosjektet ditt skal tilknyttes. Instituttet har 5 forskergrupper:

Prosjektbeskrivelsen må være skrevet på et skandinavisk språk eller engelsk. Interesserte søkere bes henvende seg til kontaktpersonen på instituttet for mer informasjon om forskningsgruppene og pågående forskningsprosjekt. 

 

Kvalifikasjoner og vilkår

 

Øvrige kvalifikasjonskrav beskrives her.

 

I vurderingen av søkerne vil det bli lagt vekt på innsendt prosjektskisse.

 

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 

Ønskede egenskaper:

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i regionen. Vi arbeider aktivt med å utvikle OsloMet videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere ønskes velkommen, også søkere som har opplevd perioder i livet uten arbeid, utdanning eller opplæring.

 

Vi tilbyr:

 

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønnstrinn 54, 532 200 kr.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”logg inn og søk stillingen”

 

Sakkyndig komite:

Søknadene vil først gjennomgås og rangeres av en silekomité. Utvalgte søknader vil tas videre til vurdering i en sakkyndig komité. Den sakkyndige vurderingen vil avgjøre hvem som innkalles på intervju.

Følgende dokumenter må lastes opp i søknaden:

Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og originaler må fremvises ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter slik at alle kandidater skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.Søkere kan også bli vurdert av en intern silekomité ved OsloMet i tillegg til sakkyndig komité. Dersom en intern silekomité blir brukt blir søkerne informert om dette etter at søknadsfristen er utløpt.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt e-post: krima@oslomet.no

 

Søknadsfrist:    01.01. 2024

Ref:                  23/07366

 

 

 

 

 

 

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn