Kompetanse for framtidens barnehage

Ønsker du mer kompetanse på ulike felt i barnehagen? OsloMet har videreutdanninger for både pedagogisk personell i barnehagen og tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk.

Målet med "Kompetanse for framtidens barnehage" er å sikre alle barn et barnehagetilbud av høy kvalitet gjennom blant annet å tilby videreutdanning til ansatte i barnehager.

Videreutdanningstilbudene er delvis nettbaserte og delvis samlingsbaserte. De er på 30 studiepoeng over to semestre.

Kontakt oss

Administrative kontaktpersoner

Laster inn ...

Faglig kontaktperson

Laster inn ...