Bilde av OsloMet logo på bygning på campus Pilestredet

Tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling for barnehage, grunnopplæring, fag - og yrkesopplæring og voksenopplæringen

Et partnerskap med OsloMet bidrar til økt kompetanse og bedre kvalitet på arbeidsplassen. Lokale behov danner grunnlaget for kompetanseutvikling.

 

Partnerskapene mellom praksisfeltet og universitet og høyskoler skal bidra til å øke kompetansen og kvaliteten i barnehager, grunnskoler og videregående skoler, i kommuner og fylkeskommuner, og hos universiteter og høyskoler. Gjennom langsiktig samarbeid kan vi skape arena for felles læring og kunnskapsutvikling.  

Vi kan bidra med å: 

Ta kontakt for å se på mulighetene for å utvikle partnerskap med OsloMet.