Samarbeid med Romerike: Helse

Utvalgte prosjekter

 • Brobyggersatsingen

  Brobyggersatsingen ved Fakultet for helsevitenskap skal knytte forskning, utdanning og klinisk praksis tettere sammen. Ved å identifisere behovene hos brukerne skal vi sikre at forskning og utdanning er relevant og samfunnsnyttig.

 • INTERACT – Tverrprofesjonelt samarbeid med barn, unge og familiene deres

  INTERACT er et heldigitalt tverrprofesjonelt undervisningopplegg. INTERACT skal styrke studentenes kompetanse i å samarbeide om og med barn, unge og familiene deres.

 • Intelligent helse

  Vi skal bidra til ny kunnskap og teknologiske løsninger som fremmer helse og forebygger sykdom.

 • ProACT, NEWS2 og MIG – betydninger av tiltakspakken for pasientsikkerhetsarbeidet i et norsk sykehus

  Tiltakspakken "ProAct, NEWS2 og MIG" er verktøy for helsepersonell som brukes for vurdering og tiltak ved akutt forverring hos sykehusinnlagte pasienter. Hvilke erfaringer gjør helsepersonell seg ved å benytte tiltakspakken?

 • Pårørendeveileder

  Familien - eller pårørende - til mennesker med alvorlige psykiske vansker føler seg ofte marginalisert og ignorert av psykisk helsevern. Dette prosjektet har som mål å forbedre helsetjenestene og den psykososiale helsen til pasient og pårørende gjennom implementering av evidensbaserte tiltak og gode praksiser for pårørende-involvering.

 • TracStroke-prosjektet

  TracStroke er forkortelse for "Transitional Care for Patients with Stroke" og skal forske på overgangen fra sykehus til kommune for pasienter med hjerneslag.

Kontakt

OsloMet samarbeider med helse- og omsorgstjenestene i regionen om praksis og har et forskningsmiljø innenfor helse- og velferdsteknologi i sterk vekst. Gjennnom brobyggersatsingen samarbeider vi med ansatte og brukere i helsevesenet, for å sikre relevant og samfunnsnyttig forskning og utdanning.

Ønsker du å samarbeide med oss om forsknings-, utdannings- eller innovasjonsprosjekter innenfor helse, ta kontakt for mer informasjon.

Laster inn ...
Publisert: 10.01.2023 | OsloMet