Kunstnerisk utviklingsarbeid

Digital forestilling med røde tepper

Kunstnerisk utviklingsarbeid undersøker samfunnsaktuelle temaer gjennom kunstnerisk praksis og utøves ofte i tverrfaglige samarbeid.

Kunstnerisk utviklingsarbeid formidles i dag ikke bare gjennom re-presentasjon, men er også innenfor et performativt paradigme ‘ikke representativ’ forskning, som betyr at forskningen forstås som en skapende praksis som produserer noe som ikke var der før.

Kunstnerisk utviklingsarbeid er forskning og formidling samtidig, med basis i prosesstenkning.

Kunstnerisk utviklingsarbeid søker å utvikle metoder for sitt felt og dele kunnskap.

Det foregår en debatt internasjonalt om kunstnerisk utviklingsarbeid. En slik debatt kjennetegnes av nye kunnskapsparadigmer som bryter fram (Kuhn, 1970).

Svarte gardiner som henger i et hvitt rom.

Skumringsapparat, 2016, på Galleri SOFT. Av Mikkel Wettre, Produktdesign, TKD, OsloMet.

Kunstnerisk Utviklingsarbeid ved OsloMet har som mål å utvikle både mindre og større forskningsprosjekter i samarbeid mellom ulike estetiske fag og andre forskningsdisipliner.

De ulike prosjektene vil ha som mål å deles gjennom utstillinger, forestillinger og andre kunstbaserte fremstillingsformer, og også artikler i relevante tidsskrift og eksposisjoner som på Research Catalogue (RC), en internasjonal digital plattform for kunstnerisk forskning.

På OsloMet er mange utøvende forskere innen kunstnerisk utviklingsarbeid opptatt av relasjonen mellom teori og praksis, hvor begge påvirker hverandre gjensidig.

Presentasjon av kunstneriske arbeid på relevante arenaer som utstillinger og forestillinger står like sentralt som språkliggjøring av erfaringer gjennom artikler og andre faglige presentasjoner.

Kunstnerisk utviklingsarbeid har blitt mer aktualisert internasjonalt gjennom Horizon Europes nye satsing på kultur, kreativitet og et inkluderende samfunn (ec.europa.eu)

Kunstnerisk utviklingsarbeid er en viktig del av forskning som det er behov for i høyere utdanning.

Den rommer en bredde av undersøkende og reflekterende praksiser, metoder og begreper som i lovdata er forankret i fagområdene utøvende og skapende musikk, teater, opera, ballett, kunst, kunsthåndverk og design, litteratur (skriveverksted), arkitektur, film og fjernsyn, og fag i lærerutdanningene: dans, drama/teater, musikk, formgiving, kunst og håndverk.

OsloMet har underskrevet den internasjonale Dora Declaration (sfdora.org). Denne kritiserer en alt for ensidig bruk av tellekantsystemet i sammenheng med akademisk karriereløp.

Tellekantsystemet for vitenskapelig publisering har ikke en tilsvarende ordning for registrering og merittering av kunstnerisk utviklingsarbeid, og dermed skapes et kunstig skille.

Ved å underskrive deklarasjonen skal OsloMet arbeide mot bredere og mere helhetlige vurderinger, som peker mot en utjevning mellom hvordan vitenskapelig forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid vurderes og vektes.

Forskningsprosjekter

 • Forskningsprosjektet FeLT

  FeLT- Futures of Living Technologies

  Forskningsprosjektet FeLT - Futures of Living Technologies, er motivert av relasjoner og interaksjon mellom mennesker, levende organismer og maskiner, forbindelser på grensen til hva vi kan oppfatte som det levende i dag.

Kontaktpersoner

  Laster inn ...

  Aktuelle forskningsnyheter

  Tre porselensfat med bilder av boreplattformen Ocean Viking.
  EU-millioner til forskning på håndverk

  OsloMet har blitt partner i et EU-prosjekt som skal samle og utveksle håndverk og kreativ bruk av ny teknologi i en database på nett.

  Teatergruppe
  Teaterforeleser med strålende kritikker av ny forestilling

  Niels Peter Underland, dosent på Institutt for estetiske fag har regissert forestillingen «Reven, grisungen og konglesugeren» av Bjørn Rørvik på Teater Ibsen.