20 studenter sitter på toppen av St.Hanshaugen og ser utover Oslo i finværet.

Barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert (ABLU) - Oslo og Viken

Bachelorprogram

Arbeidsplassbasert barnehagehagelærerutdanning er en mulighet for fagarbeidere og assistenter til å kombinere studier og arbeid. Arbeidsplassen en viktig læringsarena, og du må være ansatt i barnehage i hele studietiden. Studieplassene er reservert for ansatte i barnehager i Oslo og Viken, og kommuner og bydeler med størst mangel på barnehagelærere prioriteres.

 • Studiestart

  Informasjon om program, timeplaner, pensum, fadderuker og mye mer finner du på studentsidene våre (student.oslomet.no).

  NB! Vær obs på at timeplanen ikke nødvendigvis stemmer overens med din personlig tilpassede etter at du har akseptert tilbudet fra oss og registrert deg som student. For å få personlig tilpasset timeplan må du logge deg inn på "Min side" (student.oslomet.no) etter at du har mottatt brukernavn og pinkode i august.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse (samordnaopptak.no) / realkompetanse.

  Tilleggskrav for ABLU -studiet:
  • Minst 50 prosent stilling i barnehage (privat eller kommunal) i Oslo eller Viken gjennom hele studietiden. Dette må dokumenteres på eget skjema (lenke til skjema finnes under "Slik søker du"). Skjemaet for dokumentasjon av ansettelse inneholder nærmere informasjon om forpliktelser for søker og søkers arbeidsgiver. 
  • I henhold til avtalen med Utdanningsdirektoratet skal søkere fra barnehager i kommuner og bydeler med størst mangel på barnehagelærere prioriteres ved opptak.
  • Søkere med morsmål fra land utenfor Norden må dokumentere norsk og engelsk tilsvarende kravet til generell studiekompetanse (samordnaopptak.no). Fra 2021 er det krav at både skriftlig og muntlig del av Bergenstesten må være bestått for å dekke språkkravet i norsk.
 • Slik søker du

  Søknadsperiode

  1. februar – 15. mars. 

  Åpne lenken til Søknadsweb (fsweb.no).

  1. Velg institusjon (OsloMet)
  2. Logg på via ID-porten
  3. Velg «Ny søknad»
  4. Velg «Pedagogiske og internasjonale fag»
  5. Velg «ABLU – Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning Termin høst 2021»
  6. Velg i rullegardinlisten «1861 Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU)»
  7. Lagre søknaden din
  8. Søknaden sendes i samarbeid med barnehageeier. Husk på å laste opp vedleggsskjema for arbeidstilknytning på Søknadswebs hovedside under «Mine dokumenter». 

  Vedleggsskjema for arbeidstilknytning (PDF)

  Om du trenger å laste opp mer dokumentasjon, kan du gjøre dette på samme sted i Søknadsweb.

 • Hva lærer du?

  Du vil lære å bruke din sosiale kompetanse til å gi en trygg hverdag for barna, samtidig som du bruker din faglige kunnskap til å være en viktig ressurs for barnas sosiale, fysiske og kulturelle utvikling. Du vil også lære å hvordan man leder en barnegruppe (avdeling), personalledelse og hvordan man samarbeider med foreldre. 

  Du lærer også hvordan du kan legge til rette for lek, læring, danning og omsorg. 

  Pedagogikk er sentralt og gjennomgående i alt du lærer, og utdanningen består av seks kunnskapsområder: 

  • Barns utvikling, lek og læring 
  • Natur, helse og bevegelse 
  • Samfunn, religion, livssyn og etikk
  • Kunst, kultur og kreativitet 
  • Språk, tekst og matematikk 
  • Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid 

  Utdanningen avsluttes med bacheloroppgave hvor du fordyper deg i et tema du synes er vesentlig for ditt framtidige arbeid som barnehagelærer. 

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Gjennom utdanningen veksler studentene mellom ulike læringsareneaer

  • studiesamlinger på OsloMet
  • studiesamlinger i barnehagen
  • arbeid i kollokviegrupper
  • praksisstudier
  • arbeid på universitetets nettbaserte lærestøttesystem
  • selvstudier

  Gjennom samarbeidet mellom OsloMet og studentenes arbeidsplass er målsettingen at det foregår faglig kvalifisering og utviklingsarbeid i personalgruppen parallelt med studentenes læringsprosesser.

  I studiet er det lagt opp til to faste studiedager i uka - torsdager og fredager. I praksisperiodene vil du være i praksis i hele uker.

  I studiestartuka vil det være informasjon og studierelatert aktivitet hver dag.

  Studiet krever permisjon fra arbeidsplassen rundt 100 dager per studieår.

 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  3. studieår

  5. semester

  4. studieår

  7. semester
  8. semester
  Kunst, kultur, og kreativitet
  7. semester
  8. semester
  Natur, helse og bevegelse
  7. semester
  8. semester
  Språk, tekst, matematikk
  7. semester
  8. semester
 • Hva kan du jobbe som?

  Du kan jobbe både i offentlig og privat sektor som

  • barnehagelærer
  • pedagogisk leder
  • leder i aktivitetsskolen (AKS)
  • styrer/leder i barnehage

  Du kan også jobbe med annen pedagogisk virksomhet for barn.

 • Praksisstudier

  Praksis er en viktig del av studiet. Du vil øve deg på samspill med barn, lede læringsprosesser og endrings- og utviklingsarbeid sammen med personalet i barnehagen. 

  Gjennom praksisopplæringen tilegner du deg kompetanse innen pedagogisk ledelse og blir en profesjonell yrkesutøver i møte med barn, foreldre, kollegaer og andre samarbeidspartnere.

  Du skal ha minst 100 dager praksis i barnehage. I praksisperiodene vil du være i praksis i hele uker.

  Som student på arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning har du praksis både i OsloMets praksisbarnehager, og i egen barnehage. Programplanen angir hvor de ulike praksisperiodene gjennomføres. OsloMet har praksisbarnehager i Oslo, Asker, Bærum, Follo og Romerike. Har du bosted langt unna disse områdene, kan vi vurdere å inngå samarbeidsavtale med andre barnehager.

  Les mer om praksis for barnehagelærerutdanningen her.

 • Utveksling

  I løpet av siste studieår kan du reise på utveksling i ett eller to semestre. Utveksling er en spennende og nyttig erfaring som gir deg et nytt perspektiv på utdanningen og yrket.

  Få erfaring, kunnskap og minner for livet ved utveksling!

  Dette er noen av stedene du kan utveksle til:

  • Australia
  • Spania
  • USA
  • Brasil
  • Canada
  • Sør Afrika
  • Hong Kong
  • Belgia
  • Danmark

  Flere praksissteder og er informasjon om utveksling kan du finne her

 • Videre studiemuligheter

  Med en bachelor i barnehagelærer har du flere muligheter til å utdanne deg videre.

  Ved OsloMet kan du ta masterutdanninger som:

  Vi har også en rekke videreutdanninger for barnehagelærere

 • Spesielle hensyn

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema

Studenthistorier

Martine klatrer i trær med et barnehagebarn
Hvorfor bli barnehagelærer?

Når Martine forteller at hun jobber i barnehage, tror folk at hun jobber der mens hun venter på noe bedre.

Gitarspilling i barnehage
Barnehagelærer som brenner for musikk

Lars Lødemel Iversen bruker musikk for å skape glede i barnehagen.